เทวภูมิ 6 ( อายุของเทวดา แต่ละชั้น ) | วิชาการ.คอม


เทวภูมิ 6 ( อายุของเทวดา แต่ละชั้น )

เป็นเรื่องราว ของภพสวรรค์ ที่เพิ่มเนื้อหาละเอียดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอายุของ วิญญาณ (เทวดา) ในแต่ละชั้น

ผู้เขียน ยรรยง สินธุ์งาม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เทวภูมิ 6 (อายุของเทวดา แต่ละชั้น)

ฉกามาพจร  สวรรค์ 6 ชั้น   ( เทวภูมิ ทั้ง 6 )   เล่าโดย  ยรรยง  สินธุ์งาม ฅนค้นผี

                สวรรค์  หรือ เทวโลก เทวภูมิ  หมายถึง โลกที่เป็นที่อยู่ของเทวดา มี 6 ชั้น เรียกว่า ฉกามาพจร (ฉอ-กา-มา-พะ-จอน) ซึ่งหมายถึง ภพภูมิหกชั้น ที่ยังอยู่ในวังวนของ กามตัณหา ยังมีความอยาก ความใคร่ เป็นแรงขับ ยังมีการเกิด การแตกดับ เหมือนกับโลกมนุษย์ ถึงแม้ว่า เหล่าเทพทั้งหลายจะมีกาย ละเอียดเป็นทิพย์                 1. สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา สวรรค์ชั้นต่ำสุด ตั้งอยู่เหนือจอมเขายุคันธร ซึ่งเป็นภูเขาที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ อยู่สูงกว่าแผ่นดินขึ้นไปเบื้องบน 326,000,000 วา คิดเป็นโยชน์ได้ 46,000 โยชน์ (มาตราวัดความยาวของไทย ; 8 ปรมาณู เป็น 1 อณู 5 อณู เป็น 1 ธุลี 8 ธุลี เป็น 1 เส้นผม 8 เส้นผม เป็น 1 ไข่เหา 8 ไข่เหา เป็น 1 ตัวเหา 8 ตัวเหา เป็น 1 เม็ดข้าว 8 เม็ดข้าว เป็น 1 นิ้ว 12 นิ้ว เป็น 1 คืบ 2 คืบ เป็น 1 ศอก 4 ศอก เป็น 1 วา 20 วา เป็น 1 เส้น 400 เส้น เป็น 1 โยชน์ ; อ้างอิง วิถีพีเดียสารานุกรมเสรี )

อยากรู้ ว่า หน่วยที่เป็น วา จะเป็นกี่เมตร ?

ให้เทียบดังนี้  1 วา = 2 เมตร ก็ให้เอา 2 คูณ จำนวนที่ได้ก็จะออกมาเป็น เมตร

อยากรู้ว่า หน่วยที่เป็น โยชน์ จะเป็นกี่เมตร ?

ให้เทียบดังนี้  1 โยชน์ จะเท่ากับ 400 เส้น x 40 เมตร = 16,000 เมตร

ก็ให้เอา 16,000 เมตร คูณ จำนวนโยชน์ ผลลัพธ์ที่ได้ จะออกมาเป็น เมตร                 สวรรค์ชั้นนี้ มีเมือง 4 เมือง มีความกว้างยาวเท่ากัน คือ 400,000 วา กำแพงล้อมรอบประกอบด้วยแก้ว 7 ประการ สูง 8,000 วา บานประตูทำด้วยแก้ว มีปราสาททองอยู่เหนือประตูทุกด้าน แผ่นดินเป็นแผ่นดินทองคำ แวววาวงดงาม ราบเรียบเหมือนหน้ากลอง เหมือนปูด้วยผ้า แก้วที่ประดับพื้นนั้นถ้าเหยียบลงไปก็อ่อนนุ่มยุบลงเล็กน้อย แล้วก็เต็มขึ้นมาเหมือนเดิม ไม่ปรากฏรอยเท้าที่เหยียบ น้ำใสยิ่งกว่าแก้ว มีดอกบัว 5 ชนิดบานสะพรั่ง (บัว 5 ชนิด (species) ซึ่งประกอบด้วย 9 พันธุ์ (variety)

                1.ชนิดบัวหลวง (Nelumbo nucifera) 3 พันธุ์ คือ บัวหลวงขาว (บุณฑริก) บัวหลวงชมพู (ปัทมา) และ บัวหลวงชมพูซ้อนทรงป้อม (สัตตบงกช) 

                2.ชนิดบัวสาย (Nymphaea lotus var. pubescens) 3 พันธุ์ คือ บัวสายแดง (รัตอุบล,สัตตบรรณ) บัวสายชมพู (ลินจง) บัวสายขาว (เศวตอุบล,โกมุท,กมุท,กุมุท)                 3.บัวสุทธาสิโนบล (Nymphaea capensis var. zanzibariensis)

                4.บัวเผื่อน (Nymphaea nouchali)                 5.บัววิกตอเรีย (Victoria amazonica) (งานวิจัย การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวบางชนิดในประเทศไทย , จารีย์ หอยทอง , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาพฤกษศาสตร์  : บัวทั้ง 5 ชนิด  กระผม  ลองค้นดูสายพันธุ์บัวที่ปรากฎในโลกมนุษย์  ซึ่งก็ไม่รู้ว่าบนสวรรค์ชั้นดังกล่าว จะมีตามที่ว่าไว้หรือไม่ ก็ลองเผยแพร่ไว้ ถ้าใครมีข้อมูล เป็นอย่างอื่น ก็ขอให้นำมาแลกเปลี่ยนกัน แต่จากที่เผยแพร่ไว้ทางอินเตอร์เน็ต ก็หลายเดือนแล้ว ยังไม่มีใครแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องดังกล่าว แม้แต่ เทวดา ในชั้นจาตุเอง ก็ยังไม่ได้มาบอกกล่าวแต่อย่างไร ก็ถือซะว่า ข้อมูลข้างต้นน่าจะใช้ได้ นะครับ )  น้ำในสระ มีกลิ่นหอมราวกับอบไว้ มีดอกไม้ต้นไม้งามเลิศ มีผลไม้รสอร่อย ออกดอกผลตลอดทั้งปี เทพยดา ในสวรรค์ชั้นนี้มีอาหารทิพย์ อาหารแห้ง หายเข้าสู่ร่างกาย ไม่มีกากมูลอุจจาระ ปัสสาวะ ไม่เจ็บป่วย อยู่กับครอบครัวลูกเมียเป็นสุขสบาย เทพยดานั้นจะย่อตัวขยายตัวได้ตลอด รูปโฉมโนมพรรณจะสดใสเป็นหนุ่มสาวอยู่ราว 16 ปีตลอด ร่างกายบริสุทธิ์สะอาดหอมอยู่ตลอดเวลา ปราศจากมลทินใดๆ จาตุมหาราชิกา มีเทพยดาผู้เป็นใหญ่ คือ พระยาจตุโลกบาล ปกครองเหล่าเทพยดา ครุฑ นาค และยักษ์ทั้งหลาย คือ

                1. ท้าวธตรัฏฐ์ อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสุเมรุ เป็นผู้ปกครอง คันธัพพเทวดา (คนธรรพ์ เทพที่ชำนาญการดนตรี )                 2. ท้าววิรุฬหก อยู่ทางทิศใต้ของเขาสุเมรุ เป็นผู้ปกครอง กุมภัณฑ์เทวดา                 3. ท้าววิรูปักข์ อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสุเมรุ เป็นผู้ปกครอง นาคเทวดา                 4. ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวไพรศรพณ์ อยู่ทางทิศเหนือของเขาสุเมรุ เป็นผู้ปกครอง ยักขเทวดา ภูติ ผี ปิศาจ

                ตามที่ศึกษาจากพระไตรปิฎก พบว่า ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 จะเสด็จมายังโลกมนุษย์ พร้อม ไพร่พลทุกวันพระ  เพื่อมาตรวจสอบ เก็บบันทึก  การทำความดี ความชั่ว ของมนุษย์โลก ในการนี้ พระภูมิ  เจ้าที่  ตามสถานที่ต่างๆ บนโลก จะเป็นผู้จดบันทึก และนำบันทึกในแต่ละรอบ มอบให้ ท้าวจตุโลกบาล  ซึ่งจะนำกลับไปอ่านป่าวประกาศให้ ผู้ที่อยู่ภพสวรรค์ ได้รับรู้ ถ้ากล่าวถึงผู้ที่ ทำความดี เหล่าเทวดา ก็จะสาธุ แซ่ซ้องสรรเสริญ  ถ้าในช่วงที่กล่าวถึง ผู้ทำความชั่ว เหล่าเทวดาก็จะตำหนิ และเสียใจ ที่มนุษย์โลกมีจิตที่เป็นอกุศล

รายชื่อผู้ทำความชั่ว ก็จะถูกส่งให้ กับ พระยายมบาล เป็นเช่นนี้อยู่ร่ำไป  (ในการวิจัยเกี่ยวกับวิญญาณ ในแง่มุมวิทยาศาสตร์ ของข้าพเจ้า  เมื่อ วันที่ 14  ธันวาคม  2550  ถ่ายภาพได้ เทวดาที่น่าจะเป็น เหล่าทหารของ ท้าวเวสสุวรรณ  ซึ่งในโอกาสต่อไปคงจะได้นำมาเผยแพร่ ให้ได้ชมกัน   )   อายุเทวดาชั้น ที่ 1   จาตุมหาราชิกา

                50  ปีของพวกมนุษย์    เป็นวันและคืนหนึ่ง  ในชั้นจาตุมหาราชิกา,    30  โดยวันและคืนนั้นเป็นหนึ่งเดือน,    12  เดือนโดยเดือนนั้น เป็น 1 ปี,  500 ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นประมาณอายุของเทวดาพวก จาตุมหาราชิกา  ฯ  นับปีของมนุษย์ได้ประมาณ 9 ล้านปี ฯ ( ข้อที่ 126 ปริจเฉทที่ 5วิถีมุตตสังคหวิภาค )

2. สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์ เป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่เหนือจาตุมหาราชิกาขึ้นไปอีก 336,000,000 วา อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ เป็นที่อยู่ของ พระอินทร์ สวรรค์ชั้นนี้ มีอาณาเขตกว้าง 8,000,000 วา มีเมืองชื่อไตรตรึงษ์ มีประตู 1,000 ประตู มีกำแพงแก้วล้อมเมือง ทุกประตูมียอดปราสาทแก้วงดงามวิจิตรพิสดารเวลาเปิดปิดประตู จะมีเสียงดังไพเราะราวกับดนตรี กลางนครไตรตรึงษ์ มีไพชยนต์ปราสาท สูง 25,600,000 วา งดงามด้วยแก้ว 9 ประการ เป็นที่ประทับของพระอินทร์                 ทิศตะวันออก มีสวนทิพย์ ชื่อ นิภาวัน มีอาณาเขต 800,000 วา มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีปราสาทแก้วเหนือประตูทุกประตู มีอุทยาน ซึ่งมีสมบัติทิพย์ ต้นโสออกดอกมาก มีสระใหญ่ชื่อ นันทาโบกขรณีน้ำใสเหมือนแก้วอิภานิล (สีฟ้าเข้ม) มีแท่นแก้ว 2 แท่น ชื่อ นันทปริฐิปาสาณ และ จุลนันทาปริฐิปาสาณ แผ่นหินแก้วมีรัศมีรุ่งเรือง เวลาจับต้องจะนุ่มราวกับแผ่นหนัง                 ทิศใต้ มีอุทยาน...

 

ยังมีต่อ.....

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา