วิชาการดอทคอม ptt logo

หลักการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย

หลักการเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้าน network และต้องการออกแบบระบบเครือข่ายในองค์กร
ผู้เขียน: tawicha ชมแล้ว: 22,459 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 8 July 2008, 5:40 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sat 12 July 2008, 9:16 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 3 - ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ

1) ผลกระทบจาก Architecture ของ Software และ Database
Software และ Database Architecture เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสามารถของระบบเครือข่ายและการออกแบบที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะ Web-based application กับแบบ Client-Server  การรับส่งและหาข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบเครือข่าย หรือการใช้งาน Data-Voice-Video เช่น VoIP หรือ Webcast  เป็นต้น 

2) แนวโน้มของ Technology 
Technology ใหม่จะมีผลกระทบกับการออกแบบและความสามารถที่จำเป็นของระบบเครือข่าย เช่น Technology Web 2.0, SOA, IPv6, หรือ Network Virtualization

3) ลักษณะการใช้งานของ users
เช่น users ที่ใช้งานในระบบและไม่ต้องการย้าย หรือ users ที่ต้องใช้งานจากภายนอกระบบและต้องเคลื่อนย้าย เหล่านี้มีความต้องการระบบเครือข่ายที่แตกต่างกันทั้งในด้านประสิทธิภาพ หรือ ความปลอดภัย
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด