ปลาดุกลำพัน | วิชาการ.คอม


ปลาดุกลำพัน

ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ พัทลุง ร่วมกับ อาจารย์จาก ม.สงขลานครินทร์ และศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด ปัตตานี ประสบความสำเร็จในการวิจัยเรื่องการเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาดุกลำพัน เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ปลาดุกลำพัน

ผู้เขียน tsupr ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

งานวิจัยเด่น ม.ทักษิณ

                       ปลาดุกลำพันเป็นปลาที่มีลักษณะส่วนหัวเล็กสั้น ครีบหลังและครีบก้นใหญ่ยาวเกือบเท่าความยาวลำตัว ครีบหางเล็กอยู่ชิดกับครีบหลังและครีบก้น บางตัวก็เชื่อมติดกัน ครีบท้องเล็ก ตัวสีคล้ำอมน้ำตาลแดง มีจุดเป็นแนวตั้งตลอดลำตัว ด้านท้องมีสีจาง ขนาดความยาวลำตัวประมาณ 30 ซม. ตัวใหญ่ที่สุดพบมีขนาด 60 ซม.              ปลาดุกลำพันเป็นปลาน้ำจืดที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทย  ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป  และภาคตะวันออกตั้งแต่จังหวัดจันทบุรี และยังพบในประเทศมาเลเซียถึงบอร์เนียว พบอาศัยในแหล่งน้ำที่เป็นกรดและมีสีชา เช่นตามป่าพรุและลำธารในป่าดิบชื้น มีพฤติกรรมชอบรวมกลุ่มกันเป็นฝูงในฤดูแล้ง มีขายเป็นครั้งคราวในตลาดสดทางภาคใต้เช่นที่จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช เนื้อมีรสชาติดีกว่าปลาดุกชนิดอื่น ราคาค่อนข้างสูง และยังมีการเลี้ยงเป็นปลาสวยงามที่มีพบขายเป็นครั้งคราวในตลาดปลาสวยงาม   ปัจจุบันพบว่าเป็นสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เนื่องจากมีการบุกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู่อาศัยของปลาดุกลำพัน ตลอดจนการจับปลามากเกินกำลังการผลิตตามธรรมชาติ ทำให้คาดการณ์ว่าปลาดุกลำพันในธรรมชาติอาจสูญพันธุ์หมดไปจากธรรมชาติในระยะเวลาอันสั้น  แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่รายงานผลสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้แต่จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีการผลิตลูกพันธุ์ปลาในปริมาณมากเพียงพอ   รวมทั้งยังไม่เคยมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุบาลลูกปลาและเลี้ยงปลาชนิดนี้มาก่อน ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม  กล่าวว่าจากความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลปลาดุกลำพันวัยอ่อน         ทำให้ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีพันธุ์ปลาดุกลำพันระยะวัยอ่อนและระยะวัยรุ่นเป็นจำนวนมาก และมีกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพัทลุงเริ่มให้ความสนใจที่จะนำไปทดลองเลี้ยงทั้งในเชิงอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายากและเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นปลาที่เป็นที่นิยมบริโภคในท้องถิ่น ราคาสูง  และขณะนี้กำลังศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการเลี้ยงทั้งด้านผลของอัตราการปล่อยและอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลิตซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาชนิดนี้และนำไปสู่การเพาะเลี้ยงปลาดุกลำพันเชิงเศรษฐกิจต่อไป สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ    วิทยาเขตพัทลุง โทร. 074-693992   หรือ 084-7503986 หรือ โทร.  074-609600 ต่อ  7202

 

นงลักษณ์ อ่อนเครง 

ประชาสัมพันธ์ ม.ทักษิณ  รายงาน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา