วิชาการดอทคอม ptt logo

ความสำคัญของการเพาะเห็ด

เห็ด เป็นพืชชั้นต่ำซึ่งจัดเป็นราชนิดหนึ่ง ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ไม่มีสารสีเขียว ต้องอาศัยสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต
ผู้เขียน: wongdian ชมแล้ว: 117,520 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 31 July 2008, 7:36 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 31 July 2008, 8:41 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 5 - บทสรุป

บทสรุป

                   เห็ดเป็นพืชชั้นต่ำประเภทฟังไจ  ซึ่งจัดเป็นราชนิดหนึ่ง  พืชประเภทนี้จึงไม่สามารถ

สังเคราะห์แสงได้ด้วยตนเองเนื่องจากไม่มีสารสีเขียว  ต้องอาศัยสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตหรือ

ไม่มีชีวิตอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต  เห็ดเป็นอาหารของมนุษย์มานานนับเป็นพัน ๆ ปี 

เห็ดทุกชนิดในโลกมีอยู่ถึงร้อยละ  99  สายพันธุ์ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้เป็นอาหารได้  เนื่องจาก

เห็ดเป็นอาหารที่มีรสชาติดี  มีคุณค่าทางอาหารสูง  และเห็ดบางชนิดยังมีสรรพคุณทางยาที่สามารถป้องกันและรักษาโรคบางอย่างได้  จึงมีผู้นิยมบริโภคเห็ดกันมากเกือบทุกประเทศทั่วโลก  เห็ดที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป  ได้แก่  เห็ดหอม  เห็ดฝรั่ง  เห็ดฟาง  เห็ดหูหนู  เห็ดเป๋าฮื้อ  เห็ดนางฟ้า 

และเห็ดนางรม  ส่วนเห็ดอื่น ๆ ที่อาจพบเห็นได้  ในบางท้องถิ่นทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

และมีผู้เพาะเลี้ยงซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก  เช่น  เห็ดโคน  เห็ดหัวลิง  เห็ดตีนแรด  เห็ดนางนวล

และเห็ดหลินจือ  เป็นต้น

                   นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกัน

รักษาโรคแล้ว  เห็ดยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย  ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดหลายชนิดประกอบกับต้นทุนในการผลิตเห็ดแต่ละชนิดค่อนข้างต่ำ  เนื่องจากวัสดุที่นำมาเพาะเห็ดส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้และเป็นผลพลอยได้จาก

การผลิตในภาคเกษตรกรรม  จึงทำให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดี  มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ซึ่งจะส่งผลไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติด้วย  แหล่งผลิตเห็ดที่สำคัญของไทยส่วนใหญ่

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครบริเวณชานเมือง  และจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  จังหวัดนครปฐม 

สมุทรสาคร  และปทุมธานี  ส่วนทางภาคเหนือแหล่งผลิตเห็ดที่สำคัญ  คือ  จังหวัดเชียงใหม่ 

และลำปาง  ซึ่งส่วนมากจะผลิตเห็ดที่ชอบอากาศค่อนข้างเย็น  เช่น  เห็ดหอม  เห็ดแชมปิญอง 

และเห็ดเป๋าฮื้อ  เป็นต้น
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 2 26 มิ.ย. 2553 (20:09)
เพาะเห็ด คนยุคใหม่คิดว่า สามารถควบคุมสภาพอากาศตามที่เห็ดต้องการได้ เช่น จะเพาะเห็ดเข็มทองที่กรุงเทพ ก็เพาะได้ ก็สร้างห้องเย็นให้เห็ดเข็มทองได้ เพราะเห็ดชนิดนี้ชอบ อากาศเย็นจัด 15-20 องศา ( แทนที่จะไปเพาะที่เชียงใหม่ ) ผมว่าท่านคิดผิดตั้งแต่ต้นทางแล้ว มีครั้งหนึ่งเห็ดนางฟ้าภูฐานขาดตลาด เพราะว่าอากาศร้อนจัด ราคาพรุ่งสูงที่สุดคือ 70-80 บาท (ปกติ25-35บาท) มีอยู่ฟาร์มหนึ่งมีเห็ดขายตลอด เพราะว่า โรงเพาะเห็ดสร้างใต้ร่มไม้ เรียกว่าอาศัยเงาต้นไม้ บังแดดทำให้ภายในโรงเรือนเย็น สรุปได้ว่า เพาะเห็ดให้สามารถปรับไปตามสภาพอากาศถึงจะอยู่ได้ เห็ดอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่สนใจมากในขณะนี้ คือเห็ดโคนญี่ปุ่น ( เห็ดยานางิ ) ข้อมูลที่ออกมาเป็นในทางบวกทั้งหมด เท่าที่ติดตามหลายฟาร์มเลิกผลิตไปแล้วเพราะว่าไม่คุ้มทุน แต่ไม่เป็นที่รับรู้กันทั่วไป เป็นเห็ดเมืองหนาว ออกดอกดีที่ 25 องศาลงมา ( แล้วจะเพาะได้ทั่วไปจริงหรือ ) รู้สึกเป็นห่วงจริงๆสำหรับมือใหม่ *** ศูนย์ข้อมูลเห็ดเพชรพิจิตร 089-850-5103 *** ( 26 มิ.ย.53 )
phetphichit
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


wongdian
(นางวงเดือน พองไสยา)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,404 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 300 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน