การขยายพันธุ์พืช | วิชาการ.คอม


การขยายพันธุ์พืช

บทเรียนอย่างง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ที่จำเป็นต่อการขยายพันธุ์พืช และคนที่มีใจรักต้นไม้ ที่จะก้าวไปสู่การขยายพันธุ์พืชได้ด้วยตนเอง และนำไปประกอบอาชีพได้

ผู้เขียน Valaya ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอน

การตอนกิ่งแบบควั่นกิ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ปฏิบัติการตอนกิ่งแบบควั่นกิ่งได้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นเครื่องมือและอุปกรณ์มีด                  ขุยมะพร้าว               ถุงพลาสติก                เชือกฮอร์โมนเร่งราก ถังน้ำ กรรไกรตัดแต่งกิ่งการเลือกกิ่งตอน1. เลือกกิ่งจากต้นไม้พันธุ์ดี  แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคหรือแมลงรบกวน2. เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนซึ่งเรียกว่ากิ่งเพสลาดคือที่เปลือกจะมีน้ำตาลลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน1. ใช้มีดควั่นเปลือกโดยให้ตำแหน่งรอยควั่นอยู่ห่างยอดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว  ให้ควั่น 2 รอย โดยความยาวของรอยควั่น 2 รอย อยู่ห่างกันเท่ากับ 0.5-1 นิ้วหรือเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงของกิ่ง2. หลังจากควั่น 2 รอยแล้ว  ลอกเปลือกออก3. ใช้มีดขูดเยื่อเจริญซึ่งมีลักษณะลื่นๆโดยรอบกิ่งออกให้หมด โดยขูดจากด้านบนลงด้านล่าง4. ถ้าใช้ฮอร์โมนในการตอน ให้ใช้ฮอร์โมนทาบริเวณรอยแผลด้านบน5. นำขุยมะพร้าวที่แช่น้ำจนอิ่มตัวบรรจุลงในถุงพลาสติก ใช้เชือกมัดปากถุงให้แน่น6. ใช้มีดกรีดถุงขุยมะพร้าวตั้งแต่ปากถุงจนถึงก้นถุง7. นำถุงขุยมะพร้าวที่กรีดถุงแล้วมาหุ้มแผลกิ่งตอน แล้วใช้เชือกมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นโดยมัดด้านหัวและด้านท้ายจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ8. เมื่อกิ่งตอนออกรากแล้ว รอให้รากเป็นสีน้ำตาล จึงใช้กรรไกรตัดตอนล่างของกิ่งห่างจากขุยมะพร้าว 0.5 นิ้วแล้วนำไปชำไว้ในที่ร่มรำไร

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา