การขยายพันธุ์พืช | วิชาการ.คอม


การขยายพันธุ์พืช

สารบัญ

การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการติดตา

การติดตาแบบตัวทีจุดประสงค์การเรียนรู้ปฏิบัติการติดตาแบบตัวที ได้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นเครื่องมือและอุปกรณ์มีด                                      กรรไกรตัดแต่งกิ่ง           พลาสติกลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน1. เลือกต้นตอที่แข็งแรง สมบูรณ์ เปลือกอ่อน และสามารถลอกเปลือกได้ง่าย2. ตัดส่วนที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานออก เช่น กิ่งของต้นบางกิ่ง3. ใช้มีดกรีดที่เปลือกตามแนวขวางของลำต้น แล้วกรีดจากกึ่งกลางของแผลลากลงมาเป็นรูปตัวที(T) ใช้ปลายมีดแงะบริเวณหัวตัวที(T) ให้เปลือกเผยอ4. เฉือนแผ่นตาเป็นรูปโล่ ให้ติดเนื้อไม้เล็กน้อย5. สอดแผ่นตาลงบนแผลรูปตัวที(T) แล้วค่อย ๆ กดแผ่นตาลงไปในแผลให้สนิท จากนั้นตัดส่วนที่เกินจากรอยแผลบนต้นตอทิ้งไป6. พันแผลรูปตัวทีด้วยพลาสติกให้แน่น โดยพันจากด้านล่างขึ้นด้านบน7. หลังจากติดตาได้ 10 วัน จึงเปิดพลาสติก แล้วพันใหม่โดยไม่พันบริเวณตาเพื่อให้ยอดโผล่

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา