การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 | วิชาการ.คอม


การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

เผยแพร่ผลงาน โดย นางกุลกานต์ อินธิเดช ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ผู้เขียน นางกุลกานต์ อินธิเดช ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา