วิชาการดอทคอม ptt logo

บทเรียนสำเร็จรูป : วิชา งานห้องสมุด 1 ง 30285

บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา งานห้องสมุด 1 ง 30285 เป็นนวัตกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้เขียน: ssucheera ชมแล้ว: 47,293 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 16 August 2008, 1:13 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sun 23 November 2008, 11:55 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - สาระสำคัญ

เล่ม  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
  
1. สาระสำคัญ
            ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด  ความหมาย   ความสำคัญ   วัตถุประสงค์ ประเภทห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนและงานห้องสมุด
   2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุด
                2.  มีทักษะในการศึกษาค้นคว้างานห้องสมุด
                3.  รู้แหล่งสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&n
หน้าที่ 2 - แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
คำชี้แจง
  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   x   ในวงเล็บ        หรือ ง  ที่ถูกต้องที่สุด ลงบนกระดาษคำตอบ
1. ข้อใดเป็นความ
หมายของห้องสมุด
     ก.      
เป็นที่รวบรวมสรรพวิชาต่างๆซึ่งได้บันทึกในรูปของหนังสือวารสาร ต้นฉบับ ตัวเขียนหรือ อุปกรณ์  โสตทัศน์วัสดุ
      ข.      
เป็นศูนย์กลางการศึกษาหาความรู้จากหนังสือของประชาชน
      ค.      
เป็นแหล่งฝึกประชาธิปไตยตามระบบประชาธิปไตย
     ง.      
เป็นศูนย์กลางแนะแนวการอ่านของนักเรียนและนักศึกษา
2.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งห้องสมุด
      ก.      
เพื่อให้ความรู้ข่าวสาร
      ข.      
เพื่อความจรรโลงใจ
      ค.      
เพื่อการพักผ่อนและความเพลิดเพลิน
       ง.      
เพื่อการเป็นแหล่งฝึกการอ่านออกเสียง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งห้องสมุดเพื่อความจรรโลงใจหมายความว่าอย่างไร
         ก.      
ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
         ข.      
ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งหาความสุขทางใจ เป็นแรงบันดาลใจในทางสร้างสรรค์
         ค.      
 ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นเพื่อหาคำตอบเมื่อมีปัญหา
         ง.      
ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกหาความรู้อันทำให้เกิดวิชการใหม่
4. ห้องสมุดแบ่งเป็นกี่ประเภท
      ก.      
3  ประเภท
      ข.      
4  ประเภท
      ค.      
 5  ประเภท
      ง.      
6  ประ
5.
ข้อใดเป็นการยั่วยุให้สนใจหนังสือและการอ่านมากที่สุด
    ก.      
จัดนิทรรศการหนังสือ
    ข.      
จัดแนะนำหนังสือทางเสียงตามสาย
    ค.      
ให้ยืมหนังสือหลายเล่ม
    ง.      
แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ
6. 
ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะที่ดีของห้องสมุด
    ก.      
มีบริการให้ยืมหนังสือ
    ข.      
จัดบริการแนะนำหนังสือดี
    ค.      
มีหนังสืออ้างอิงในห้องสมุดไว้ให้ยืม
    ง.      
มีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ตามระบบสากล
7.  ห้องสมุดโรงเรียนจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องด้านใดมากที่สุด
    ก.      
เนื้อหาที่สอดคล้องกับนโยบายการเมือง
     ข.      
เนื้อหาที่สอดคล้องกับการเงินการธนาคาร
     ค.      
เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของทบวงมหาวิทยาลัย
     ง.      
เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
8.
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุดจะต้องมีความรู้ด้านใด
       ก.      
ศึกษาศาสตร์
       ข.      
กฎหมาย
   ค.       บรรณารักษศาสตร์
   ง.       การเมืองการปกครอง
9.  หากนักเรียนต้องการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการอาชีพและการัฒนาอาชีพ นักเรียนควรเลือกไปที่ใด
        ก.      
ห้องสมุดประชาน
       ข.      
ห้องสมุดโรงเรียน
       ค.      
พิพิธภัณฑ์
      ง.      
วัด
10. ข้อใด
ไม่ใช่ครุภัณฑ์ห้องสมุด
       ก.      
ชั้นวางหนังสือ
       ข.      
หนังสือ
       ค.      
ตู้บัตรรายการ
       ง.    โต๊ะ
และเก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือ

 

 

 

 
หน้าที่ 3 - บทเรียน

ความหมายและความสำคัญของห้องสมุด
ห้องสมุด หมายถึง  สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ  ซึ่งได้บันทึกในรูปของหนังสือวารสาร ต้นฉบับ
ตัวเขียนหรือ อุปกรณ์  โสตทัศน์วัสดุ  และมีการจัดอย่างเป็นระเบียบ  เพื่อบริการแก่ผู้ใช้ในอันจะส่งเสริมการเรียนรู้
และความจรรโลงใจ  ตามความสนใจ  และความต้องการของผู้อ่านแต่ละบุคคล
ความสำคัญของห้องสมุด
1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และวิชาการต่างๆ ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งที่สามารถเลือกหาความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง
3. ห้องสมุดช่วยให้เป็นผู้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์เนื่องจากข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และวิชาการต่าง ๆ เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา
4. ห้องสมุดช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. ห้องสมุดช่วยปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดีเป็นนักประชาธิปไตย มีจรรยาบรรณรู้จักปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบรู้เท่าทันโลก
 

ห้องสมุดทุกประเภทมีวัตถุประสงค์ทั่วไป 5 ประการ คือ
          1. เพื่อการศึกษา โดยการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดทำให้มีความรอบรู้กว้างขวาง สามารถตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป
          2. เพื่อความรู้ ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง เหมาะสมทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
         
3. เพื่อการค้นคว้าวิจัย ห้องสมุดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าทางวิชาการก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัย
          4. เพื่อความจรรโลงใจ  หรือความสุขทางใจ เป็นแรงบันดาลใจในทางสร้างสรรค์ปรารถนาที่จะกระทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

          5. เพื่อนันทนาการหรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ที่ ต้องการพักผ่อนสมอง ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความเพลิดเพลินใจ สบายใจ วัสดุห้องสมุดที่มีเนื้อหาสาระ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี สามารถก่อให้เกิดนันทนาการได้

การแบ่งประเภทของห้องสมุดที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป แบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ
          1. หอสมุดแห่งชาติ   หมายถึง ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมสิ่งพิมพ์ และวัสดุ

ที่เป็นสื่อความรู้ทุกชนิด จัดให้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่สื่อและวัสดุเหล่านั้น เช่น หอสมุดวชิรญาณ หอสมุดดำรงราชานุภาพ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หอสมุดแห่งชาติสาขาเชียงใหม่ เป็นต้น

           2. ห้องสมุดประชาชน   หมายถึง  ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกคน ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมวิชาการ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

          3. ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  หมายถึง  ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสถาบันการศึกษาของตนให้ดำเนินการจัดการศึกษาและการวิจัยไปสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ โดยการจัดบริการทางวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอนการศึกษา การค้นคว้าวิจัยในทุกสาขาวิชาของสถาบัน การพัฒนาการทางด้านวิชาการต่าง ๆ

4. ห้องสมุดโรงเรียน  หมายถึง ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียน ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน เกิดทักษะในการใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ และวัสดุการศึกษาอื่น ๆ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การใช้ห้องสมุด หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

          5. ห้องสมุดเฉพาะ   หมายถึง  ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงาน ทำหน้าที่เก็บรวบรวมวัสดุห้องสมุดในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาทันสมัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์เอกสาร หรือศูนย์สารนิเทศ โดยเน้นการให้บริการด้านสารนิเทศแก่บุคลากรในหน่วยงานเป็นสำคัญ เช่น ห้องสมุดคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง

              บริการที่จัดในห้องสมุด  ได้แก่

                1.  บริการให้อ่านและให้ยืมโดยเสรี

                2.  บริการแนะนำวิธีการใช้ห้องสมุด ด้วยการจัดปฐมนิเทศนักเรียนทุกชั้นเพื่อให้รู้จักและเข้าถึงความมุ่งหมายและวิธีการใช้ห้องสมุด

                3.  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ในข้อสงสัยทุกเรื่องตั้งแต่คำถามเพื่อสนองความอยากรู้ทั่วไปจนถึงคำถามทางวิชาการ

                4.  บริการจัดทำรายชื่อหนังสือ เพื่อประกอบการอ่านและการศึกษาค้นคว้าทั้งแก่นักเรียนและครู

                5.  บริการแนะแนวการอ่าน เพื่อให้นักเรียนอ่านเป็น คือ รู้จักลักษณะของหนังสือ รู้จักเลือกหนังสือใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

                6.  บริการยืมระหว่างห้องสมุด  ปัจจุบันสารสนเทศกระจายอยู่ตามห้องสมุดต่าง ๆ ผู้ใช้บริการที่ไม่อาจเดินทางไปใช้บริการหนังสือได้  จึงได้มีการเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดที่จะให้ความร่วมกันในการให้บริการหนังสือโดยการจัดทำฉบับสำเนา   บริการนี้เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมีให้บริการในห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้าที่ 4 - แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน
รื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
คำชี้แจง
  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   x   ในวงเล็บ        หรือ ง  ที่ถูกต้องที่สุด ลงบนกระดาษคำตอบ
1. ข้อใดเป็นความ
หมายของห้องสมุด
     ก.      
เป็นที่รวบรวมสรรพวิชาต่างๆซึ่งได้บันทึกในรูปของหนังสือวารสาร ต้นฉบับ ตัวเขียนหรือ อุปกรณ์  โสตทัศน์วัสดุ
      ข.      
เป็นศูนย์กลางการศึกษาหาความรู้จากหนังสือของประชาชน
      ค.      
เป็นแหล่งฝึกประชาธิปไตยตามระบบประชาธิปไตย
     ง.      
เป็นศูนย์กลางแนะแนวการอ่านของนักเรียนและนักศึกษา
2.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งห้องสมุด
      ก.      
เพื่อให้ความรู้ข่าวสาร
      ข.      
เพื่อความจรรโลงใจ
      ค.      
เพื่อการพักผ่อนและความเพลิดเพลิน
       ง.      
เพื่อการเป็นแหล่งฝึกการอ่านออกเสียง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งห้องสมุดเพื่อความจรรโลงใจหมายความว่าอย่างไร
         ก.      
ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
         ข.      
ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งหาความสุขทางใจ เป็นแรงบันดาลใจในทางสร้างสรรค์
         ค.      
 ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นเพื่อหาคำตอบเมื่อมีปัญหา
         ง.      
ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกหาความรู้อันทำให้เกิดวิชการใหม่
4. ห้องสมุดแบ่งเป็นกี่ประเภท
      ก.      
3  ประเภท
      ข.      
4  ประเภท
      ค.      
 5  ประเภท
      ง.      
6  ประ
5.
ข้อใดเป็นการยั่วยุให้สนใจหนังสือและการอ่านมากที่สุด
    ก.      
จัดนิทรรศการหนังสือ
    ข.      
จัดแนะนำหนังสือทางเสียงตามสาย
    ค.      
ให้ยืมหนังสือหลายเล่ม
    ง.      
แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ
6. 
ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะที่ดีของห้องสมุด
    ก.      
มีบริการให้ยืมหนังสือ
    ข.      
จัดบริการแนะนำหนังสือดี
    ค.      
มีหนังสืออ้างอิงในห้องสมุดไว้ให้ยืม
    ง.      
มีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ตามระบบสากล
7.  ห้องสมุดโรงเรียนจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องด้านใดมากที่สุด
    ก.      
เนื้อหาที่สอดคล้องกับนโยบายการเมือง
     ข.      
เนื้อหาที่สอดคล้องกับการเงินการธนาคาร
     ค.      
เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของทบวงมหาวิทยาลัย
     ง.      
เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
8.
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุดจะต้องมีความรู้ด้านใด
       ก.      
ศึกษาศาสตร์
       ข.      
กฎหมาย
   ค.       บรรณารักษศาสตร์
   ง.       การเมืองการปกครอง
9.  หากนักเรียนต้องการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการอาชีพและการัฒนาอาชีพ นักเรียนควรเลือกไปที่ใด
        ก.      
ห้องสมุดประชาน
       ข.      
ห้องสมุดโรงเรียน
       ค.      
พิพิธภัณฑ์
      ง.      
วัด
10. ข้อใด
ไม่ใช่ครุภัณฑ์ห้องสมุด
       ก.      
ชั้นวางหนังสือ
       ข.      
หนังสือ
       ค.      
ตู้บัตรรายการ
       ง.    โต๊ะ
และเก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือ

 
หน้าที่ 5 - สรุปรายงานผลการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม

  จากการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานห้องสมุด 1 รหัส ง 30285  พบว่า  ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน สื่อการสอนที่ใช้อยู่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนได้ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  และยังพบว่า ครูขาดทักษะในการใช้สื่อการสอนและขาดทักษะในการผลิตสื่อการสอน การใช้สื่อการสอนต่างๆ จะช่วยเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนานมีชีวิตชีวา ทำให้บทเรียนไม่น่าเบื่อ ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาต่างๆ  การเลือกใช้สื่อการสอนจึงมีความสำคัญต่อรับรู้ของผู้เรียนบทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเรียนไปตามความสามารถของตน  ส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  สามารถลดเวลาการสอนของครู  สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียนซ้ำของนักเรียน
ดังนั้น ผู้รายงานจึงสนใจศึกษาและสร้างบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชา งานห้องสมุด 1 รหัส  ง 30285 เพื่อใช้เป็นสื่อใช้ในการจัดเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสามารถ และเป็นอิสระในการเรียนซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษานอกเวลาเรียนได้ นอกจากนี้ยังเป็นบทเรียนที่ทำให้ผู้เรียนรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และและบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างมีประสิทธิภาพดี โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ ของบทเรียนสำเร็จรูป 0.87
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


ssucheera
(สุชีรา)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 3,361 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน