วิชาการดอทคอม ptt logo

ชุดฝึกคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา(แก้ไขเมื่อ 24 ก.ย.51 จ้า)ตามคำเรียกร้อง

แบบฝึกการเขียน สะกดคำ ป.๒
ผู้เขียน: ครูศิรินันท์ ชมแล้ว: 150,398 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 17 August 2008, 12:12 am ปรับปรุงล่าสุด: Wed 24 September 2008, 4:06 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มาตรา แม่กด

                        เรียนรู้มาตราตัวสะกด


        คำไทยแบ่งโดยยึดหลักตัวสะกดออกเป็น     ประเภท   คือ  คำที่ไม่มีตัวสะกด  และคำที่มีตัวสะกด
คำที่ไม่มีตัวสะกด  เช่น  แม่น้ำ   ตา   กำไล   มะเขือ   เตาไฟ    ปลาทู  หัวใจ   นาฬิกา   ไข่ ไก่   ผีเสื้อ   ฯลฯ
คำที่มีตัวสะกด    เช่น  กุหลาบ  สุนัข  มะม่วง  แหวน เลี้ยวลด ย้ายบ้าน  โบยบิน  เมฆ  ของขวัญ   ฯลฯ
ตัวสะกดหมายถึง  พยัญชนะที่ออกเสียงท้ายคำ  ให้มีเสียงตามต้องการ   ตัวสะกด แบ่งเป็น     ๙     มาตรา  ได้แก่
มาตราตัวสะกด พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด
  ๑. มาตราแม่ ก กา     ไม่มีตัวสะกด
  ๒. มาตราแม่ กง        มี สะกด
  ๓. มาตราแม่ กม       มี  สะกด
  ๔. มาตราแม่  เกย     มี   สะกด
  ๕. มาตราแม่ เกอว    มี  สะกด
  ๖. มาตราแม่  กก      มี  ก ข ค ฆ สะกด
  ๗. มาตราแม่ กบ      มี  บ   ป   พ  ฟ   ภ  สะกด
  ๘. มาตราแม่ กน      มี น   ญ  ณ  ร   ล   ฬ  สะกด
  ๙. มาตราแม่ กน      มี   ด   จ   ช   ซ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ     
                            ต   ถ   ท   ธ   ศ   ษ   ส  สะกด

                                    มาตรา แม่กด
คือมาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ                          ตร      ธ  ศ       เป็นตัวสะกด  ออกเสียง เหมือน    สะกด
ฝึกอ่านคำ  มาตรา   แม่ก
                เช่น     กิ    อา     ตำรว    ปัจุบัน    ปีศา   สมเด็   
             เช่น     บงก     บว    รา     ประโยน์  
              เช่น      ก๊า       
        ฎ      เช่น          เกณฑ์
    หมาย        
       ฏ      เช่น     ปราก
        
       ฐ      เช่น     รั     อิ       อู    ประเสริ
         
       ฑ      เช่น     ครุ   
              เช่น     วัน์     วันา     พัน์     พันา 
        ด       เช่น      มั     สะอา      วา
        ต       เช่น     เข      เมตา   สัย์   สัว์
        ตร    เช่น     บาตร    บัตร   เกษตร   มิตร
         ถ      เช่น            โอส     
              เช่น     โจย์      บา     แพย์  
              เช่น     โกร     พุ      อาวุ
              เช่น     ทิ     เทน์    ประกา     เพ    อากา    ประเทศ     อัจรรย์
               เช่น     กระดา     โท      พิ     วิเศ     ศิย์      เศรฐี   ประดิฐ์       เศ 
       ส      เช่น     โบถ์       ปัสาว ะ      สวัดี     โอกา      โอร     

แบบฝึกทักษะมาตรา แม่กน
ชุดที่    เพลินหาคู่                                     
เพียร
ตาล
ศิลปะ          สิน -  ละ - ปะ
ตาน
กุน - แจ
ลำ - ทาน
เพียน


ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำและคำอ่านผลงาน

เทศกาล          เทด สะ - การ
น้ำตาล           ผน - งาน
น้ำ - ตาน       ผลงาน 
          
 แบบฝึกทักษะมาตรา แม่กน
ชุดที่    เพลินหาคำ


ให้นักเรียนหาคำที่สะกดด้วยมาตร  แม่กน    นำไปเติมในช่องว่างแล้วเขียนคำอ่าน  

คำชี้แจง

ปราสาท      เมฆ      ชำนาญ         ครวญ       บอล      กระดาษ      โทษ      อุทร              กุญชร       หัวใจ
ตัวอย่าง     คำ          สมบูรณ์
                  คำอ่าน    สม - บูน

คำ             ปราสาท        คำอ่าน...................
                 
เมฆ     
                ชำนาญ       
               
ครวญ      
                บอล       
            กระดาษ 
           
โทษ    
           
อุทร             
           กุญชร      
           หัวใจ
แบบฝึกทักษะมาตรา แม่กบ


ชุดที่    เพลินหาคู่
คำชี้แจง    ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำและคำอ่าน

 กาพย์ยานี      ทูบ
ธูป                  กาบ - ยา - นี


ตาล                ทับ - พี
อาชีพ              แอบ - เปิ้น
เคารพ                อา - ชีบ
  เทป                      เทบ                        


ทัพพี                 ตาน


แบบฝึกทักษะมาตรา แม่กบ
ชุดที่    เพลินเขียนคำอ่าน

พยาบาล     สัญญา     สัปดาห์      อีสป          สรุป
ภาพวาด     แม่ทัพ     นกพิราบ    ตะไคร้      ลงโทษ
          


 


 


 


 


 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


    

*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 22 ก.ย. 2551 (17:22)

ขอตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายกลุ่มสาระภาษาไทย


saff
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 47 ดวง

ความเห็น 2 19 พ.ค. 2552 (20:59)

ดีจัง


ecotack
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง