วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย อาจารย์เรณู มะกรูดอินทร์

แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ผู้เขียน: tongett ชมแล้ว: 187,438 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 17 August 2008, 2:42 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sun 17 August 2008, 4:14 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - บทคัดย่อ

                                                                                 บทคัดย่อ
       รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ  มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน คือ 
  1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80      
 2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ให้สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน ที่กำหนดไว้ ร้อยละ
75
        กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ปีการศึกษา 2550 
จำนวน 
32  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 
1.   แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
5  จำนวน  11  เรื่อง  ได้แก่   คำนาม  คำสรรพนาม 
คำกริยา  คำวิเศษณ์  คำบุพบท  คำสันธาน
   คำอุทาน  คำควบกล้ำ  ประโยคเพื่อการสื่อสาร  คำพ้องรูป 
คำพ้องเสียง  และคำราชาศัพท์
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นแบบเลือกตอบ  
จำนวน
4 ตัวเลือก  ผลการทดลอง  พบว่า
           
1.   แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ   83.69  /  82.10  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80  /  80
            2.  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ  ทำได้ ร้อยละ 
78.32  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ  75.00
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 8 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 8 มิ.ย. 2552 (09:25)

สวัสดีค่ะไม่สามารถให้ข้อคอมเม้นได้เพราะไม่สามารถเปิดอ่านได้


kukai
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 2 ก.ย. 2552 (09:34)

เปิดดูไม่ได้ค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


anuna_b
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 19 ก.พ. 2553 (13:51)
เปิดดูยังงัยคะ่ เปิดไม่ได้
numu
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 4 13 มิ.ย. 2553 (20:27)
ขอบคุณค่ะ
kaewfofa
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 5 11 ก.ค. 2553 (09:51)
ขอบคุณค่ะ
meenmuk
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 6 10 ส.ค. 2553 (14:25)
เปิดยังไงค่ะ
poobeam
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 7 24 ก.ค. 2554 (06:54)
ขอบคุณค่ะ
som_lanita
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 8 28 ก.ค. 2554 (19:22)
ดูไม่ได้ค่ะ
mojicha19
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


tongett
(ครูใสซื่อใจจริยะ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 2,090 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 52 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน