Unified Communication Systems | วิชาการ.คอม


Unified Communication Systems

มารู้จักกับ Unified Communication Systems ระบบที่จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลหลายๆ รูปแบบ ผ่านทางการใช้บริการ Service เดียว

ผู้เขียน WS ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

Unified Communication System คืออะไร

Unified Communication System                การติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายรูปแบบ ผ่านอุปกรณ์หลากหลายสื่อ ซึ่งการส่งข้อมูลข่าวสารในแต่ละรูปแบบต่างก็ต้องการอุปกรณ์รับเฉพาะด้าน เช่นการ ส่ง Fax ก็ต้องอาศัยเครื่อง Fax เป็นตัวรับข้อมูล การรับส่ง Email ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือการรับข้อความเสียง Voice Mail ผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์ที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้ทำให้การรับข่าวสารแต่ละรูปแบบเริ่มมีความยุ่งยากการต่อการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะปัจจุบันผู้ใช้งานไม่ได้ทำงานประจำอยู่ที่เดียว มีการเดินทางเพื่อติดต่อลูกค้า การทำงานระหว่างสาขา หรือทำงานนอกสถานที่ ทำให้การเตรียมพร้อมสำหรับอุปกรณ์รับข้อมูลทุกรูปแบบทำได้ยาก และเกิดการรับข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้าขึ้น จึงได้มีแนวความคิดในการรวมข้อมูลข่าวสารทุกระบบ ให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถเชื่อมข้อมูลข่าวสารหลายรูปแบบโดยพัฒนาด้วยการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรูปแบบของ Digital ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันได้          ปัจจุบันเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างมาก โดยมีการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่นับวันจะยิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับการใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ มือถือ การสนทนาผ่าน Instant Messaging จนถึงการประชุมผ่าน Voice Conference และ Video Conference อีกทั้งรูปแบบการติดต่อสื่อสารอื่นๆ เช่น การส่งข้อความผ่านทาง Email การส่งข้อมูล Fax หรือ Content ต่างๆ ซึ่งได้พัฒนาในหลากหลายรูปแบบและใช้อุปกรณ์หรือสื่อในการเข้าถึงที่หลากหลาย ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานพบกับปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล หรือการเปลี่ยนสถานที่ใช้งาน ทำให้เกิดแนวความคิดในการนำมาผนวกรวม เป็น unified communication เพื่อรวมการติดต่อสื่อสารของทุกช่องทางเข้าไว้ที่ศูนย์กลาง และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารได้จากทุกช่องทาง โดยปัจจุบันบริษัทต่างๆ เริ่มนำระบบ Unified Messaging System (UMSs) เข้ามาใช้งาน โดยระบบนี้จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลข่าวสารหลายๆ รูปแบบ ผ่านทางการใช้บริการ Service เดียว ซึ่งสามารถเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น ผู้ใช้งานสามารถเช็ค Email และตอบกลับผ่านทางมือถือสามารถเช็ค voice-mail และ fax จาก Notebook ขณะที่กำลังเดินทางได้ ซึ่งจะเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นระบบการสื่อสารแบบครบวงจร คืออะไร 

 

          Unified Communications เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสาร และสถาปัตยกรรมที่เป็นการผนวกรวมแอพพลิเคชั่นด้านเสียง, วีดีโอ, ข้อมูล และระบบเคลื่อนที่เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ช่วยสร้างประโยชน์ในการดำเนินการทางธุรกิจให้มากที่สุด และยกระดับการติดต่อสื่อสารให้สมบูรณ์ สามารถสร้าง Flow การทำงานและจัดองค์ประกอบของอุปกรณ์ และสื่อให้เป็นอิสระจากกัน ง่ายต่อการใช้งาน

Unified Communications และ Unified Messagingในระบบของ Unified Communication เรามักจะได้ยินคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 2 คำ นั่นคือ Unified Communacations และ Unified Messaging ซึ่งทั้งสองคำมีความหมายใกล้เคียงกัน และอาจกล่าวได้ว่า Unified Messaging เป็นส่วนหนึ่งของ Unified Communication แต่มีข้อแตกต่างกันคือ

Unified communications เป็นการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่เป็นแบบ Real-time โดยคำนึงถึงวิธีการและสถานที่ ที่ทำให้ผู้รับสามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารได้แบบทันที โดยมองที่ผู้ใช้งานเป็นหลัก มากกว่ามองที่ตัวอุปกรณ์สื่อสาร

Unified Messaging เป็นระบบที่รวมข้อมูลการติดต่อสื่อสารจากหลายๆแหล่งไว้ด้วยกัน เช่น Email, Voice mail, Fax ซึ่งเปิดให้ผู้รับสามารถเข้ามาเปิดอ่านในภายหลัง

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา