เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น เรื่อง นกฮูกตาโตจากเชือกกล้วย ครูสิริรัตน์ จีนใจตรง | วิชาการ.คอม


เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น เรื่อง นกฮูกตาโตจากเชือกกล้วย ครูสิริรัตน์ จีนใจตรง

เป็นกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 3 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจนะคะ

ผู้เขียน สิริรัตน์ จีนใจตรง ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หน้า 1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง นกฮูกตาโตจากเชือกกล้วย

หน้า 1  กิจกรรมสร้างสรรค์  นกฮูกตาโต                                                                                                       

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา