เทคนิคพิมพ์แร็ว | วิชาการ.คอม


เทคนิคพิมพ์แร็ว

เป็นวิธีกาเพิ่มความเร็วในการพิมพ์ ซึ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการใช้คำสั่งต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการใช้คำสั่งได้อย่างมาก

ผู้เขียน panomkorn ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แป้นพิมพ์ลัด

เทคนิคการพิมพ์เร็ว       เพื่อที่จะพิมพ์ได้เร็วขึ้น ปุ่มลัดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถที่จะทำให้พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว  ไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกฟังชันนที่จะใช้คำสั่งต่างๆ คือกดที่แป้นพิมพ์ก็สามารถที่จะเรียกคำสั่งนั้นได้เลย  ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ดังต่อไปนี้       เพื่อที่จะให้เห็นภาพมากขึ้นลองนำไปใช้ดูแล้วกันแป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

แป้นพิมพ์ลัดส่วนกลางของ Access

การเปิดฐานข้อมูล

CTRL+N

เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลใหม่

CTRL+O

เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่

ALT+F4

เมื่อต้องการจบการทำงาน Microsoft Access

การพิมพ์และการบันทึก

CTRL+P

เมื่อต้องการพิมพ์วัตถุปัจจุบันหรือวัตถุที่เลือก

P หรือ CTRL+P

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ การพิมพ์

S

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

C หรือ ESC

เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือการแสดงตัวอย่างเค้าโครง

CTRL+S หรือ SHIFT+F12 หรือ ALT+SHIFT+F2

เมื่อต้องการบันทึกวัตถุฐานข้อมูล

F12 หรือ ALT+F2

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

การใช้กล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการ

F4 หรือ ALT+ ลูกศรลง

เมื่อต้องการเปิดกล่องคำสั่งผสม

F9

เมื่อต้องการฟื้นฟูเนื้อหาเขตข้อมูลการค้นหา (เขตข้อมูลการค้นหา: เขตข้อมูลที่ใช้บนฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูล Access ซึ่งจะแสดงรายการของค่าต่างๆ ที่ดึงมาจากตารางหรือแบบสอบถาม หรือจัดเก็บชุดของค่าแบบ Static)ของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม

ลูกศรลง

เมื่อต้องการย้ายลงหนึ่งบรรทัด

PAGE DOWN

เมื่อต้องการย้ายลงหนึ่งหน้า

ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

PAGE UP

เมื่อต้องการย้ายขึ้นหนึ่งหน้า

TAB

เมื่อต้องการออกจากกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการ

การค้นหาและแทนที่ข้อความหรือข้อมูล

CTRL+F

เมื่อต้องการเปิดแท็บ ค้นหา ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ (มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มเท่านั้น)

CTRL+H

เมื่อต้องการเปิดแท็บ แทนที่ ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ (มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มเท่านั้น)

SHIFT+F4

เมื่อต้องการค้นหาถัดไปของข้อความที่กำหนดในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เมื่อมีการปิดกล่องโต้ตอบแล้ว (มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มเท่านั้น)

การทำงานในมุมมองออกแบบ

F2

เมื่อต้องการสลับระหว่างโหมดแก้ไข (พร้อมกับแสดงจุดแทรก) และโหมดนำทาง (โหมดนำทาง: โหมดใน Microsoft Access ที่เขตข้อมูลทั้งเขตข้อมูลจะถูกเลือกและจุดแทรกอักขระจะไม่สามารถมองเห็นได้ ในโหมดนำทางนี้คุณสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างเขตข้อมูลต่างๆ ได้โดยใช้แป้นลูกศร)

F4

เมื่อต้องการสลับไปยังแผ่นคุณสมบัติ (มุมมองออกแบบในฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูล และโครงการ Access)

F5

เมื่อต้องการสลับจากมุมมองออกแบบไปยังมุมมองฟอร์ม

F6

เมื่อต้องการสลับระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของหน้าต่าง (หน้าต่างมุมมองออกแบบตาราง แมโคร และแบบสอบถามและตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง เท่านั้น)

F7

เมื่อต้องการสลับจากมุมมองออกแบบของฟอร์มหรือรายงานไปยังตัวสร้างโค้ด (หน้าต่างมุมมองออกแบบหรือแผ่นคุณสมบัติ)

SHIFT+F7

เมื่อต้องการสลับจาก Visual Basic Editor ไปยังมุมมองออกแบบของฟอร์มหรือรายงาน

ALT+V+P

เมื่อต้องการเปิดแผ่นคุณสมบัติสำหรับวัตถุที่เลือก

การแก้ไขตัวควบคุมในมุมมองออกแบบของฟอร์มและรายงาน

SHIFT+ENTER

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมไปยังส่วน

CTRL+C

เมื่อต้องการคัดลอกตัวควบคุมที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+X

เมื่อต้องการตัดตัวควบคุมที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+V

เมื่อต้องการวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่มุมบนซ้ายของส่วนที่เลือก

CTRL+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางขวา

CTRL+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางซ้าย

CTRL+ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมที่เลือกขึ้นด้านบน

CTRL+ลูกศรลง

เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมที่เลือกลงด้านล่าง

SHIFT+ลูกศรลง

เมื่อต้องการเพิ่มความสูงของตัวควบคุมที่เลือก

SHIFT+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการเพิ่มความกว้างของตัวควบคุมที่เลือก

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา