วิชาการดอทคอม ptt logo

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show )

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า science Show เป็นเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ มีลักษณะเฉพาะตัวคล้ายกับการเล่นกล แต่อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
ผู้เขียน: ปู่เกียรติ ชมแล้ว: 36,761 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 21 September 2008, 11:47 am ปรับปรุงล่าสุด: Sun 21 September 2008, 12:18 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความรักและสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์
3. เพื่อพัฒนาทักษะในการแสดง การทำการทดลองด้วยตนเอง และสามารถใช้สื่ออุปกรณ์อย่างง่าย ๆ
4. เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและเป็นเรื่องใกล้ตัว
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


ปู่เกียรติ
(เกียรติศิริ ปริวินิจฉัย)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 5,845 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 7 ปี
แบ่งปันความรู้ 6 ครั้ง
ได้รับดาว 152 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน