แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ตามประสบการณ์[Windows_XP] | วิชาการ.คอม


แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ตามประสบการณ์[Windows_XP]

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 การตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 2 การแก้ไขและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
หน้าที่ 3 ความรู้พื้นฐานก่อนการลงมือแก้ไขคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 4 อาการ : เปิดสวิทซ์แล้วเครื่องไม่ทำงานใด ๆ เลยไฟก็ไม่ติด ไม่มีเสียงร้อง
หน้าที่ 5 อาการ : เสียงร้องจากเมนบอร์ด
หน้าที่ 6 อาการ : เครื่องค้าง เครื่องแฮงค์
หน้าที่ 7 อาการ : DISK BOOT FAILURE, INSERT DISK SYSTEM PRESS ENTER
หน้าที่ 8 อาการ : เครื่องทำงานพื้นฐานตามปกติได้แต่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์บางตัวได้ โดยที่อุปกรณ์ตัวนั้นไม่ได้เสีย
หน้าที่ 9 อาการ : เสียที่เกิดจากเมนบอร์ด
หน้าที่ 10 อาการ : เวลาบู๊ตเครื่องต้องกด F1 ทุกครั้ง
หน้าที่ 11 อาการ : Error Code จากหน้า Bluescreen (จอสีฟ้า)
หน้าที่ 12 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๑
หน้าที่ 13 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๒
หน้าที่ 14 อาการ : เกี่ยวกับถ่านแบตเตอรี่ CMOS Battery Failed และ BIOS ROM CHECK SUM ERROR ตอนเปิดเครื่อง
หน้าที่ 15 อาการ : เมนบอร์ดไม่รู้จักฮาร์ดดิสต์แบบ SATA
หน้าที่ 16 อาการ : เสียงดังปี๊บยาว ๆ 1 ครั้งสั้น 2 ครั้ง ตอนเปิดเครื่องแล้วก็ไม่เห็นอะไรบนหน้าจอเลย
หน้าที่ 17 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๓
หน้าที่ 18 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๔
หน้าที่ 19 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๕
หน้าที่ 20 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๖
หน้าที่ 21 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๗
หน้าที่ 22 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๘
หน้าที่ 23 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๙
หน้าที่ 24 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๑๐

อาการ : เปิดสวิทซ์แล้วเครื่องไม่ทำงานใด ๆ เลยไฟก็ไม่ติด ไม่มีเสียงร้อง

เปิดสวิทซ์แล้วเครื่องไม่ทำงานใด ๆ เลยไฟก็ไม่ติด ไม่มีเสียงร้อง

- สาเหตุที่ 1 ปลั๊ก Power Supply หลวมวิธีแก้ ให้ลองขยับปลั๊ก Power Supply ทั้งทางด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เต้าเสียบให้แน่น- สาเหตุที่ 2 อาจเป็นที่ Power Supply เสียวิธีแก้ ให้ลองตรวจเช็คว่ามีไฟฟ้าออกจาก Power Supply ถูกต้องหรือไม่วิธีสังเกต ถ้าเป็นสายไฟสีแดงจะมีค่า +5 Volt ถ้าเป็นสายสีเหลืองจะมีค่า +12 Volt หรืออาจสังเกตง่าย ๆ ขั้นต้นว่าเมื่อเปิดสวิทซ์นั้นพัดลมที่ติดอยู่กับ Power Supply หมุนหรือไม่ และเป็นไปได้ที่บางครั้ง Power Supply อาจจะเสียแต่พัดลมยังหมุนอยู่ เราอาจจะลองนำ Power Supply ตัวอื่นที่ไม่เสียมาลองเปลี่ยนดูก็ได้ ถ้าเสียก็ซื้ออันใหม่มาเปลี่ยน เอาแบบวัตต์สูง ๆ ก็จะดี- สาเหตุที่ 3 เป็นที่เมนบอร์ดเสียวิธีแก้ ถ้า Power Supply ไม่เสียมีไฟเลี้ยงเข้าเมนบอร์ดตามปกติ ให้ลองเช็คโดยการถอดการ์ดต่าง ๆ และ RAM ออกหมด ถ้าเปิดเครื่องแล้วไม่มีเสียงร้องแสดงว่าเมนบอร์ดหรือ CPU เสีย แต่ถ้ามีเสียงร้องแสดงว่าอุปกรณ์บางตัวที่ถอดออกไปเสีย และถ้าหากเมนบอร์ดเสียให้ส่งที่ร้านซ่อมหรือซื้อเมนบอร์ดใหม่- สาเหตุที่ 4 CPU หลวมวิธีแก้ ส่วนใหญ่เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นกับซีพียูประเภทซ็อคเก็ตสล็อตวัน (Slot 1) และซ็อคเก็ตสล็อตทู (Slot 2) เช่น เพนเทียมทู เป็นต้น ให้เราปิดฝาเครื่องและลองขยับซีพียูที่ดูเหมือนแน่นอยู่แล้วให้แน่นขึ้นไปอีก- สาเหตุที่ 5 CPU เสียวิธีแก้ ลองหา CPU ตัวใหม่มาลองเปลี่ยนแทน ถ้าใช้ได้ละก็แสดงว่าตัวเก่าเสียแน่นอน- สาเหตุที่ 6 เป็นที่อุปกรณ์บางตัวเสียทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรวิธีแก้ ให้ลองใส่ตรวจเช็คทีละตัว{#emotions_dlg.a2}** เพิ่มเติม **{#emotions_dlg.a2}

อาการ :  เครื่องเงียบสนิท  ไม่ทำงาน

 

อาการเสียของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายสาเหตุ สามารถวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นได้ดังนี้อาการ บู๊ตเครื่องขึ้นมาแล้ว ทุกอย่างไม่ทำงานและเงียบสนิทให้ตรวจสอบที่พัดลมด้านท้ายเครื่องว่าหมุนหรือไม่ หากไม่หมุนอาจเป็นไปได้ว่าปลั๊กไฟเสีย หรืออาจขาดใน และให้เข้าไปเช็คที่ฟิวส์ของเพาเวอร์ซัพพลาย หากฟิวส์ขาดให้ซื้อฟิวส์รุ่นเดียวกันมาเปลี่ยน แต่ถ้าเพาเวอร์ซัพพลายเสีย แนะนำให้เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลายใหม่

 

          เปิดเครื่อง โดยกดปุ่ม Power ก็พบว่าเครื่องเงียบสนิท  ไม่มีทั้งไฟและเสียง  ส่วนพัดลมที่ Power Supply ก็ไม่ทำงาน   อาการนี้น่าจะมากจากเหตุ  2  ประการ คือ ระบบไฟฟ้าเองมีปัญหาและเรื่องของตัวซีพียูเองไม่ทำงาน  ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้  คงต้องเริ่มตรวจสอบเรื่องของปลั๊กไฟเป็นอันดับแรก  ถ้ามั่นใจว่าปลั๊กไฟเสียบแน่นแล้ว  ก็ตรวจเช็คตามนี้ครับ

 

ประการที่ 1

Power Supplyไม่ทำงาน

1.    ตรวจดูว่าสายไฟและปลั๊กไฟเสียบแน่นดีหรือเปล่า  ลองเปลี่ยนสายไฟดู  เผื่อสายขาดใน

2.    ตรวจดูว่าการเสียบสาย Power Supply เข้ากับเมนบอร์ดแน่นหรือยัง

3.    ตรวจสอบตำแหน่งการเสียบสาย Power Switch ใหม่อีกครั้ง

และอีกส่วนหนึ่ง  คือเรื่อง Power Supply  ไฟไม่พอที่จะเลี้ยงคอมพิวเตอร์  แบบนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ

(ไม่แนะนำให้ซ่อมครับ)

ประการที่ 2

ซีพียูหลวม

          หากระบบจ่ายไฟไมมีปัญหา  ก็น่ามาจาก ซีพียูที่เมนบอร์ดหลวม  ติดตั้งซีพียูไม่แน่น  หรือมีการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมฯซึ่งอาจทำให้ซีพียูเกิดขยับ

          อย่างนี้เราก็เปิดฝาเครื่องคอมฯ  แล้วถอดฮีตท์ซิงค์พัดลมระบายความร้อนออกโยกคานตัวล็อคขึ้น  ตรวจเช็คดู  ลองขยับตัวซีพียูเบาเบา  วางลงไปให้สนิท  แล้วติดตั้งฮีตท์ซิงค์กลับคืนให้เรียบร้อยครับ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา