แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ตามประสบการณ์[Windows_XP] | วิชาการ.คอม


แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ตามประสบการณ์[Windows_XP]

หลายๆอาการของปัญหาและวิธีแก้ปัญหา อันเกิดจากอาการบกพร่องจากการใช้งานทางคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เฉพาะในระบบปฏิบัติการ Windows XP ครับ

ผู้เขียน krootuuy2009 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 การตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 2 การแก้ไขและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
หน้าที่ 3 ความรู้พื้นฐานก่อนการลงมือแก้ไขคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 4 อาการ : เปิดสวิทซ์แล้วเครื่องไม่ทำงานใด ๆ เลยไฟก็ไม่ติด ไม่มีเสียงร้อง
หน้าที่ 5 อาการ : เสียงร้องจากเมนบอร์ด
หน้าที่ 6 อาการ : เครื่องค้าง เครื่องแฮงค์
หน้าที่ 7 อาการ : DISK BOOT FAILURE, INSERT DISK SYSTEM PRESS ENTER
หน้าที่ 8 อาการ : เครื่องทำงานพื้นฐานตามปกติได้แต่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์บางตัวได้ โดยที่อุปกรณ์ตัวนั้นไม่ได้เสีย
หน้าที่ 9 อาการ : เสียที่เกิดจากเมนบอร์ด
หน้าที่ 10 อาการ : เวลาบู๊ตเครื่องต้องกด F1 ทุกครั้ง
หน้าที่ 11 อาการ : Error Code จากหน้า Bluescreen (จอสีฟ้า)
หน้าที่ 12 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๑
หน้าที่ 13 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๒
หน้าที่ 14 อาการ : เกี่ยวกับถ่านแบตเตอรี่ CMOS Battery Failed และ BIOS ROM CHECK SUM ERROR ตอนเปิดเครื่อง
หน้าที่ 15 อาการ : เมนบอร์ดไม่รู้จักฮาร์ดดิสต์แบบ SATA
หน้าที่ 16 อาการ : เสียงดังปี๊บยาว ๆ 1 ครั้งสั้น 2 ครั้ง ตอนเปิดเครื่องแล้วก็ไม่เห็นอะไรบนหน้าจอเลย
หน้าที่ 17 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๓
หน้าที่ 18 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๔
หน้าที่ 19 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๕
หน้าที่ 20 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๖
หน้าที่ 21 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๗
หน้าที่ 22 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๘
หน้าที่ 23 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๙
หน้าที่ 24 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๑๐

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา