แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ตามประสบการณ์[Windows_XP] | วิชาการ.คอม


แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ตามประสบการณ์[Windows_XP]

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 การตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 2 การแก้ไขและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
หน้าที่ 3 ความรู้พื้นฐานก่อนการลงมือแก้ไขคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 4 อาการ : เปิดสวิทซ์แล้วเครื่องไม่ทำงานใด ๆ เลยไฟก็ไม่ติด ไม่มีเสียงร้อง
หน้าที่ 5 อาการ : เสียงร้องจากเมนบอร์ด
หน้าที่ 6 อาการ : เครื่องค้าง เครื่องแฮงค์
หน้าที่ 7 อาการ : DISK BOOT FAILURE, INSERT DISK SYSTEM PRESS ENTER
หน้าที่ 8 อาการ : เครื่องทำงานพื้นฐานตามปกติได้แต่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์บางตัวได้ โดยที่อุปกรณ์ตัวนั้นไม่ได้เสีย
หน้าที่ 9 อาการ : เสียที่เกิดจากเมนบอร์ด
หน้าที่ 10 อาการ : เวลาบู๊ตเครื่องต้องกด F1 ทุกครั้ง
หน้าที่ 11 อาการ : Error Code จากหน้า Bluescreen (จอสีฟ้า)
หน้าที่ 12 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๑
หน้าที่ 13 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๒
หน้าที่ 14 อาการ : เกี่ยวกับถ่านแบตเตอรี่ CMOS Battery Failed และ BIOS ROM CHECK SUM ERROR ตอนเปิดเครื่อง
หน้าที่ 15 อาการ : เมนบอร์ดไม่รู้จักฮาร์ดดิสต์แบบ SATA
หน้าที่ 16 อาการ : เสียงดังปี๊บยาว ๆ 1 ครั้งสั้น 2 ครั้ง ตอนเปิดเครื่องแล้วก็ไม่เห็นอะไรบนหน้าจอเลย
หน้าที่ 17 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๓
หน้าที่ 18 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๔
หน้าที่ 19 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๕
หน้าที่ 20 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๖
หน้าที่ 21 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๗
หน้าที่ 22 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๘
หน้าที่ 23 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๙
หน้าที่ 24 อาการ : เครื่องอืด ประการที่ ๑๐

อาการ : DISK BOOT FAILURE, INSERT DISK SYSTEM PRESS ENTER

กระบวนการ POST (power on self test)

 

.....................กระบวนการ power on self test (POST) ของเมนบอร์ด คือ การตรวจสอบความพร้อมของระบบโดยรวมของตัวเมนบอร์ดและอุปกรณ์ที่สำคัญของระบบ ก่อนที่จะทำการ เริ่มระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ถ้ากระบวนการ power on self test ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามจะไม่สามารถเริ่มระบบปฏิบัตการได้

 

กระบวนการ Power on self test เรื่มเมือใด?

กระบวนการ power on self test จะเริ่มทำงานทันทีทีทำการ เปิดสวิทซ์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (power on) แล้วจะเริ่มทำการตรวจสอบส่วนประกอบพิ้นฐานสำคัญต่างๆของคอมพิวเตอร์ .....................การเริ่มกระบวนการ Powe on self test จะเริ่มขิ้นตั้งแต่ การตรวจสอบการมีอยู่ของ CPU โดยจะทำการตรวจสอบจาก รีจิสเตอร์ 286 ของซีพียู เพื่อทำการเริ่มกระบวนการ ซึ่งการตรวจสอบรีจิสเตอร์นี้ ถ้าหากซีพียูที่ใส่กับเมนบอร์ดไม่มีสัมพันธ์กัน หรือที่เรียกว่าไม่คอมแพททิเบิลกันกับเมนบอร์ดก็จะไม่สามารถทำการเริ่มระบบในกระบวนการต่อไปได้ แต่ถ้าซีพียูถูกต้อง ก็จะทำการเริ่มกระบวนการต่อไป หลังจากนั้นจะทำการรีเซ็ตระบบ 1 คร้งแล้วดำเนินตามกระบวนการถัดไป ก้อคือทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่และสามารถใช้ได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะทำการตรวจสอบระบบของการทำ INTERRUP หรือการขัดจังหวะทางซีพียูด้วย ทำการตรวจสอบหน่วยความจำภายในตัวซีพียู และหน่วยความจำภายนอก (RAM) หลังจากนั้นก็จะทำการตรวจสอบการมีอยู่ของ display card คือการ์ดแสดงผล เพื่อทำการแสดงผลในส่วนของค่ากำหนดพื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งเมือผ่านขั้นตอนนี้ส่วนมากจะเริ่มแสดงผลบนหน้าจอแล้ว แล้วทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลภายนอกคือ ดิสก์ไดรฟ์ต่างๆ เพื่อทำการเริ่มระบบปฏิบัติการที่ได้ติดตั้งไว้ในอุปกรจัดเก็บข้อมูล

 

เมื่อเปิดสวิตซ์ไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเริ่มทำงาน เพื่อตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบเข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งถ้ามีสิ่งผิดปกติบางอย่าง เครื่องก็จะทำการเตือนคุณด้วยเสียง หรือตัวหนังสือบางอย่างบนหน้าจอมอนิเตอร์ กระบวนการต่างๆในการตรวจสอบอุปกรณ์นี้เราเรียกกันว่ากระบวนการในการบู๊ตอัประบบนั่นเอง

การบู๊ตเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในระยะแรกเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำได้แค่เพียงการตรวจสอบอุปกรณ์ ที่มาต่อพ่วงกับมัน และทำให้มันมีชีวิตขึ้น ส่วนขั้นตอนการใช้งาน การจัดการ หรือการบริหารอุปกรณ์ ต่างๆ เหล่านี้ เครื่องคอมพิวเตอร์จะโยนให้เป็นภาระหน้าที่ของระบบปฏิบัติการแทน ในภายหลัง หลังจากที่มันสามารถบู๊ตตัวเองขี้นมาได้แล้ว

กระบวนการ POST ( Power On Self Test ) เป็นสิ่งแรกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำเ เวลาที่เปิดเครื่องใหม่ๆ โดย Post จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Keyboard , ระบบแสดงผล หรืออุปกรณ์พื้น ฐานอื่นๆ โดยมันจะส่งข้อความเตือน หรือเสียงเตือน ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาด เช่น มีเสียงดังปี๊บสั้นๆ หลายๆ ครั้ง พร้อมทั้งขี้นรหัส 305 แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ keyboard หรือมีเสียงปี๊บ ( beep ) 1 ครั้ง ก็แสดงว่าอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่องได้ผ่านการทดสอบจากกระบวนการ Post เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น

 

เสียงบี๊ป

ลักษณะการแสดงผล

เกิดปัญหาขึ้นที่

ไม่มี

ว่างเปล่า

เพาเวอร์ซัพพลายหรือแหล่งจ่ายไฟ

ไม่มี

เคอร์เซอร์เท่านั้น

เพาเวอร์ซัพพลาย

ไม่มี

ดอสพร้อมท์

ลำโพง

*

ดอสพร้อมท์

ปกติ

*

ขึ้นภาษาเบสิก

ดิสก์

*-

ว่างเปล่า

จอมอนิเตอร์

**

ว่างเปล่า

จอมอนิเตอร์

**

มีรหัสผิดพลาด

ปัญหาอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นที่หน่วยความจำ

หลาย *

มีรหัส 305

Keyboard

หลาย *

อื่นๆ

เพาเวอร์ซัพพลาย

เสียงบี๊ปไม่หยุด

อื่นๆ

เพาเวอร์ซัพพลาย

-*

อื่นๆ

Mainboard

-**

อื่นๆ

จอมอนิเตอร์

-***

อื่นๆ

จอมอนิเตอร์

 

หมายเหตุ

* หมายถึง เสียงดังปี๊ปสั้นๆ

เช็คฮาร์ดแวร์ในกระบวนการ POST

การ POST เป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าปกติดีหรือไม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเครื่องครั้งแรก ดังนั้นเราจะต้องทำความรู้จักกันก่อนว่ากระบวนการนี้มีขั้นตอนอย่างไร ดังนี้

หน้าจอแรก ข้อมูลของการ์ดแสดงผลที่ห้าจอแรกนี้จะแสดงข้อมูลของการ์ดแสดงผลที่ใช้ในเครื่อง ได้แก่ ยี่ห้อ, รุ่นของชิป CPU, ชนิดของ Slot ติดตั้ง, ขนาดของแรมบนการ์ด, เวอร์ชันของ BIOS ที่ใช้บนการ์ด

 

หน้าจอที่สอง กระบวนการตรวจสอบเครื่องโดยเริ่มจากมีเสียงบี๊บดัง 1 ครั้งแสดงว่าเครื่องทำงานปกติ (แต่ถ้าได้ยินมากกว่า 1 ครั้งให้รีบปิดเครื่องทันที) จากนั้นเครื่องจะตรวจนับแรม รุ่นและความเร็วของซีพียู ต่อไปก็จะทำการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ และซีดีรอมไดรฟ์ ต่อไป

 

หน้าจอที่สามรายการฮาร์ดแวร์ที่ตรวจพบเมื่อคุณพบหน้าจอดังรูปให้กดปุ่ม <Break/Pause> เพื่อหยุดหน้าจอแล้วตรวจดูว่ามีอุปกรณ์ครบหรือไม่ เช่น รุ่นและความเร็วของ CPU ขนาดของหน่วยความจำ Cache ฟล๊อบปี้ดิสก์ไดรว์ รุ่นของฮาร์ดดิสก์และซีดีรอมไดรว์ เป็นต้น จากนั้นก็กดปุ่มใดก็ได้เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ

หลังจากนั้นเครื่องก็บู๊ตเข้าสู่ระบบปฏิบัติการต่อไป ซึ่งถ้าเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่ได้ลงระบบปฏิบัติการใดๆเลย เครื่องก็จะไม่ทำงานต่อและจะแจ้งข้อความดังนี้

DISK BOOT FAILURE, INSERT DISK SYSTEM PRESS ENTER

ดังนั้นให้คุณหาแผ่นบู๊ตหรือแผ่นซีดีรอมที่สามารถบู๊ตได้มาใส่ลงในไดรว์ (อย่าลืมกำหนดให้ BIOS บู๊ตจากไกรว์ A และไดรว์ CD-ROM เสียก่อน) เพื่อให้เครื่องบู๊ตจากแผ่นดิสก์หรือซีดีได้ จากนั้นก็ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ต้องการลงไปบนฮาร์ดดิสก์

 

 

แหล่งที่มา  http://www.skn.ac.th/teacher/com01.htm

 

*** บันทึกข้อเสนอแนะ ***

 

DISK BOOT FAILURE, INSERT DISK SYSTEM PRESS ENTER

 

จากข้อความข้างต้น  วิธีตรวจเช็คและการแก้ไขของผม  ส่วนมากแล้วจะปรากฏว่า  คอมฯไม่พบฮาร์ดิสก์  ให้ตรวจดูที่สายแพ , สายไฟ  ที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ทุกจุด  หากแก้ไม่ได้หมายความว่า ฮาร์ดดิสก์..เจ๊ง!!...แล้วครับ  ต้องเปลียนฮาร์ดิสก์ใหม่แล้วหล่ะ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา