ชีววิทยา ม.ต้น ( เซลล์) | วิชาการ.คอม


ชีววิทยา ม.ต้น ( เซลล์)

สารบัญ

สารเคลือบเซลล์ (cell coat or extracellular component)

  เริ่มแรกเราจะมาดูที่ชั้นนอกสุดก่อน คือ สารเคลือบเซลล์  สารเคลือบเซลล์มีความสำคัญมากกับเซลล์ โดยปกติเซลล์จะมีเยื่อหุ้มเซลล์อยู่รอบๆ แต่ เกือบทุกเซลล์ จะมี สารเคลือบเซลล์อยู่รอบๆเยื่อหุ้มเซลล์อีกทีหนึ่ง สารเคลือบเซลล์สร้างมาจาก organelle ใน cytoplasm สร้างแล้วส่งออกมาห่อหุ้ม cell ไว้   ในเซลล์พืช คือ ผนังเซลล์    ในเซลล์สัตว์ คือ glycocalyx หรือ extra cellular matrix

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา