วิชาการดอทคอม ptt logo

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ

วิทยานิพนธ์"ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ"
ผู้เขียน: สร้างโดย: ทนายดำ - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 8,813 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 12 October 2008, 10:13 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sun 12 October 2008, 10:21 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - บทนำ
หน้านี้ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไข ช่วยแก้ไขได้ที่นี่

หัวข้อวิทยานิพนธ์                                       ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ

คำสำคัญ                                                      เงินกู้นอกระบบ

ชื่อนักศึกษา                                                 อนุชา วงศ์ศรีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                      นายประทีป ทับอัตตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม                รองศาสตราจารย์สุพล อิงประสาร

ระดับการศึกษา                                            นิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะ                                                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

พ.ศ.                                                              2550

 

บทคัดย่อ

          บทบัญญัติของกฏหมายเป็นเครื่องมือของรัฐในการที่จะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม ปัญหาเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ย เป็นปัญหาคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานรัฐได้ออกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ไม่สามารถแก้ได้และยังมีปัญหาใหม่ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนเปลี่ยนไป การกู้ยืมเงินก็ได้มีการพัฒนารูปแบบเช่นกัน จากการกู้ยืมของบุคคลในชุมชนจำนวนเงินไม่กี่ร้อยบาทกลายเป็นธุรกิจข้ามชาติมีมูลค่านับแสนล้านบาทในปัจจุบัน โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินที่เรียกว่า“ Non Banks” มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมีลักษณะและเงื่อนไขที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้เป็นอย่างดี เมื่อกู้ไปแล้วถึงกำหนดต้องชำระคืนแต่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จำเป็นต้องไปกู้เงินแห่งใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าทำให้เกิดภาวะหนี้หมุนสุดท้ายไม่มีทางเลือกก็ต้องไปกู้เงินกู้นอกระบบหรือ”Shark Loan”เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่นั่นคือการสร้างปัญหาใหม่นั่นเอง              ความเจริญก้าวหน้าในสมัยปัจจุบันทำให้ความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่กฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ยกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแต่อย่างใด กฎหมายที่ได้บัญญัติและบังคับใช้มานานก็เริ่มมีช่องว่างและขาด ความเหมาะสม แนวความคิดทางด้านกฎหมายอาจมีความเหมาะสมในสมัยหนึ่งหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่กฎหมายไม่สามารถที่จะบัญญัติขึ้นมาเพียงครั้งเดียวและใช้บังคับได้ตลอดไป กฎหมายที่ดีต้องมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย การศึกษาในเรื่องเงินกู้นอกระบบ นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงความเป็นมารูปร่างลักษณะ คำนิยาม รวมถึงมูลเหตุและวิธีการแก้ไขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายโดยคาดหวังว่ากฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วสามารถที่จะนำไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสังคม และดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม อันจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมสืบไป                                                                               
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 10 ก.ย. 2552 (12:07)

สวัดดีครับพอดีอยากปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายในการให้ผ่อนสินค้าหน่อยครับ


sl2727
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 51 ดวง

ความเห็น 2 2 ธ.ค. 2552 (21:35)

หวัดดีครับ� กระผมจะทำรายงานเกี่ยวกับหนี้นอกระบบส่งอาจารย์� ค้นหาจากเว๊ปพบ
วิทยานิพนธ์ของทนายดำ� แต่ไม่สามารถเข้าไปดูเนื้อหาด้านในได้� ไม่ทราบว่าผมจะต้องทำอย่างไรถึงจะเข้าดูเนื้อหาด้านในได้ครับ� ขอบคุณครับ


28151416
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 49 ดวง


ทนายดำ
(นายอนุชา วงศ์ศรีรัตน์)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 2,279 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 7 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน