การวิจัยในชั้นเรียน | วิชาการ.คอม


การวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียน ครูกาญจนา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การวิจัยในชั้นเรียน

 

     

รายงาน การวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่อง   การฝึกพูดมีหางเสียง โดยการสะสมเกล็ดปลา กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าเรือ  สพท.ภูเก็ต

        ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียน ได้แก่ การมีมารยาท ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและความกตัญญู พบว่า นักชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีปัญหาด้านมารยาทในการพูด กล่าวคือนักเรียนพูดไม่มีหางเสียงเมื่อจบประโยค หรือข้อความไม่มีคำว่า "ครับ" หรือ "ค่ะ" ฉันได้  พยายามเตือนนักเรียนทุกครั้งที่นักเรียนพูด แต่ไม่ได้ผล หากไม่รีบทำการแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อการพูดจาสื่อสารกับบุคคลอื่น และอาจติดนิสัยต่อไปในภายหน้า

    ฉันแก้ปัญหาโดยการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ แบบรูปภาพปลา ขนาดเท่ากระดาษ A4 ที่เว้นเกล็ดปลาเป็นช่องว่าง สำหรับให้นักเรียนระบายสี ฉันเริ่มดำเนินการโดยการสร้างความตระหนักในการพูดสนทนา โดยการยกตัวอย่างเปรียบเทียบการพูดมีหางเสียงและไม่มีหางเสียงให้นักเรียนฟัง ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างชอบฟังการพูดที่มีหางเสียง แล้วแจกกระดาษรูปภาพปลาให้นักเรียนคนละแผ่นเขียนชื่อของตัวเองไว้ ฉันกำหนดกติกาว่า ให้นักเรียนพูดจามีหางเสียงทุกครั้ง ตลอดวัน แล้วในตอนเย็นของแต่ละวัน ครูและเพื่อนจะมีการประเมินการพูดของนักเรียนใครที่พูดมีหางเสียงทุกครั้งในแต่ละวัน จะได้ระบายสีเกล็ดปลาวันละ1 เกล็ด นักเรียนที่พูดไม่มีหางเสียงในแต่ละวันแม้เพียงครั้งเดียวก็จะไม่ได้ระบายสีเกล็ดปลา ฉันจะชมเชยนักเรียนที่ได้เกล็ดปลาทุกคน แล้วให้นักเรียนนำผลงานรูปปลาแลกเปลี่ยนกันดูเพื่อกระตุ้นให้เกิดกานแข่งขัน เมื่อระบายสีเกล็ดปลาเสร็จในแต่ละวันฉันจะเก็บรูปภาพปลาของทุกคน แล้วแจกใหม่ในตอนเย็นของวันต่อไป ฉันสังเกตว่า ในสัปดาห์แรก ยังมีนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้ระบายสีเลยเพราะเผลอพูดไม่มีหางเสียง แต่สัปดาห์ต่อมา จำนวนนักเรียนที่ไม่ได้ระบายสีลดลงเรื่อยๆ เมื่อครบ 2 เดือน พบว่า นักเรียนทุกคนพูดมีหางเสียงและได้ระบายสีเกล็ดปลาครบทุกคน

   ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้นักเรียนร้อยละ 100 สามารถพัฒนาการพูดมีหางเสียงได้สำเร็จ เพราะเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้ รวมทั้งการอยากได้รับคำชมจากครู และการอยากระบายสี และอยากแข่งขันสะสมเกล็ดปลากับเพื่อน                                                          ผู้วิจัย  นางกาญจนา  นิรัติศัย  ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ  สพท.ภูเก็ต

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา