พิมพ์เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แปลกๆ โดยใช้ปุ่ม Alt บนแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ | วิชาการ.คอม


พิมพ์เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แปลกๆ โดยใช้ปุ่ม Alt บนแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

สวัสดีครับ วันนี้มาแนะนำทิปเล็กๆน้อยๆ สำหรับการพิมพ์เครื่องหมายสัญลักษณ์แปลกๆ โดยใช้ปุ่ม Alt ควบคู่ไปกับการกดปุ่ม numeric key ครับ

ผู้เขียน MrWebmonster ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

พิมพ์เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แปลกๆ โดยใช้ปุ่ม Alt บนแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

บางครั้งเวลาเราพิมพ์งานซึ่งต้องใช้เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ แต่ว่าหาจากแป้น keyboard ไม่พบ ทำให้ต้องเลี่ยงไปใช้วิธีพิมพ์เป็นตัวอักษรแทนตัวอย่างเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่อไปนี้ เช่น - ¾(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0190)- ®(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0174)- ©(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0169)- Ý(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0221)- ÷(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0247)- Œ(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0140)- Ø(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0216)- ×(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0215)- ™(กดปุ่ม Alt ตามด้วย 0153) เป็นต้น ซึ่งจะไม่มีบนแป้นพิมพ์ของเราวิธีการ คือ ให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้ครับ จากนั้นให้กดปุ่มตัวเลข ตามแป้นพิมพ์ตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของคีย์บอร์ดนั่นแหล่ะครับ จากนั้นก็ปล่อยการกดปุ่ม Alt เท่านี้ก็จะได้สัญลักษณ์แปลกๆ เอาไว้แต่ง Blog/ใส่เว็บ/ใส่เอกสาร Word หรืออื่นๆตามแต่ต้องการแล้วครับ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พิมพ์เครื่องหมายสัญลักษณ์แปลกๆ โดยใช้ปุ่ม Alt  Yell

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา