วิชาการดอทคอม ptt logo

การทำสมาธิเบื้องต้น

มีประโยชน์มากมาย หากทำได้จะทำให้สงบสุข เบาสบาย...
ผู้เขียน: ครูสมาธิ 18 ชมแล้ว: 15,524 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 26 November 2008, 3:53 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 16 December 2008, 7:01 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ความรู้คู่คุณธรรม

เรื่องของ    สมาธิเบื้องต้น   ไม่ยากอย่างที่คิด

การทำสมาธิ  ทำเพื่ออะไร ?   การทำสมาธิทำเพื่อสะสมพลังจิต  โดยให้อารมณ์รวมเป็นหนึ่งเมื่อทำได้แล้วจะทำให้เกิดความสุข สงบ เบาสบาย...

เรื่องง่าย ๆ  ทำได้ทุกคน   หากมีคำถามว่า   ทำแล้วได้อะไร   คำตอบง่าย ๆ คือทำแล้วได้วาสนา...

          ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นอีกที่หนึ่ง  ที่มีการเรียนการสอน  หลักสูตรครูสมาธิ  
มาตั้งแต่ปี  2539   โดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินทโร   เริ่มแรกเปิดสอนที่วัดธรรมมงคล   สุขุมวิท 101/1  ปัจจุบันมีเปิดสอนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
           

           สิ่งที่ได้จากการมาเรียนการทำสมาธิเบื้องต้น ทำให้รู้ว่า  

-  การทำสมาธิสามารถที่จะทำได้ทั้ง  4  อริยะบท  คือ   ยืน   เดิน   นั่ง   นอน  แต่ที่มาฝึกกัน  2  อริยะบทคือ   เดิน  ( เดินจงกลม )กับนั่ง..( นั่งสมาธิ )   

          -  สมาธิมี  3  ขั้นคือ  ขณิกะสมาธิซึ่งเปรียบเสมือนเด็กทารก   ( สมาธิขั้นต้น  ) 
อุปจาระสมาธิ  ( สมาธิ
ขั้นกลาง )  และอัปปนาสมาธิ  ( สมาธิขั้นสูง )       

สำหรับคนที่เริ่มต้น  มีขั้นตอนการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ดังนี้
          
          ขั้นตอนของการเดินจงกรม
          1. ยืนตรงจุดเริ่มต้นทางเดินจงกรม พนมมือระหว่างอกแล้ว หลับตากล่าว
             คำอธิษฐานการเดินจงกรมในใจว่า 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
             
พุทโธ พุทโธ พุทโธ   แล้วยกมือที่พนมสูงขึ้นระหว่างคิ้ว
           กล่าวในใจว่า
สาธุ
          2. เอามือลง ใช้มือขวาจับมือซ้าย ห้อยมือพอสบายไม่เกร็ง
          3. กำหนดจิตไว้ที่หน้าผาก ไม่ต้องหลับตา ตามองทางเดินจงกรมไกลกว่าตัว
               ประมาณ
1.5 – 2 เมตร
          4. เริ่มบริกรรมคำว่า พุทโธๆ
อยู่ในใจ พร้อมก้าวเท้าขวาเดินตามด้วยเท้าซ้าย
              ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปเดินในลักษณะเดินปกติ

          5. เมื่อเดินสุดทางจงกรม ให้ค่อยๆ หมุนตัวกลับทางขวา ยืนทรงตัวตรง แล้วจึง
               เริ่มก้าวด้วยเท้าขวาเหมือนตอนเริ่มต้น

          6. เมื่อครบตามเวลาที่กำหนด ให้ยืนตรงจุดเริ่มต้นเดิน พนมมือระหว่างอก
               กล่าวในใจว่า
 “ สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็น
               สุข ๆ เถิด
แล้วยกมือที่พนมขึ้นระหว่างคิ้วแล้วกล่าวในใจว่า สาธุ
               เป็นอันจบพิธีการเดินจงกรม
 

ขั้นตอนของกานั่งสมาธิ

1.วิธีนั่งพื้น ให้เอาขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายให้ตรง ยกมือพนมระหว่างอก
             กล่าวคำอธิษฐานสมาธิตามอาจารย์ หรือผู้นำ ถ้าทำคนเดียวก็กล่าวคนเดียวดังนี้

             “
ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดา
             คุณครูบา อาจารย์ จงมาดลบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ
             พุทโธ ธัมโม สังโฆ (
3 จบ )   พุทโธ พุทโธ พุทโธ
             เสร็จแล้วเอามือลงให้เอามือขวาหงายทับมือซ้าย วางไว้บนตัก หลับตา บริกรรม
             คำว่า
พุทโธ ๆ   
อยู่ในใจจนกว่าจะเลิกตามเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นให้
             ตั้งใจสวดแผ่เมตตาพิเศษ ดังนี้
   สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ , อะเวรา สุขะชีวิโน
             ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุก  
             เมื่อเถิด 
กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง , สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต 
ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น 
             จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญ.
           2. วิธีนั่งเก้าอี้ ให้นั่งห้อยเท้าลงตามสบาย ตั้งกายให้ตรง หรือหลังพิงเก้าอี้ก็ได้
               ยกมือพนมระหว่างอกกล่าวคำอธิษฐาน และแผ่เมตตา เช่นเดียวกับ
               ข้อ
1. (
วิธีนั่งพื้น ) 

          -  ประโยชน์ของการทำสมาธิ  มีมากมาย  เช่น   ช่วยให้อารมณ์สงบเย็นลง
            ลด
   
ความเครียจได้อย่างดี   ทำให้มีความจำดีขึ้น  เป็นคนมีเสน่ห์  เมื่อตาย
            จะไม่ไป สู่   อบายภูมิ    คือ  นรก   เปรต  อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน  เป็นต้น...
 

          หลักสูตรครูสมาธินี้  ใช้เวลาฝึกทั้งหมด  6  เดือนทั้งฝึกปฎิบัติและมีทฤษฎีด้วย

ก่อนจบหลักสูตรจะต้องปฎิบัติภาคสนาม  โดยไปธุดงค์ที่ดอยอินทนนท์เป็นเวลา  4 คืน

5  วัน...
           

          ท่านสามารถติดต่อที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ  ทุกสาขา  ขอบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่าย
น่ะค่ะ...แล้วท่านจะได้แต่สิ่งที่ดี ๆ  พบทางสว่างในชีวิต...      

                      ความสุขที่แท้จริงคือความสงบ  เย็น 
            
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 5 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 27 พ.ย. 2551 (00:56)


คนส่วนใหญ่ในยุครีบเร่ง....

มีปัญหากับการทำสมาธิให้เป็น..........

จะพยายามฝึกหัดค่ะ........

ขอบคุณบทความดี ๆ นะคะ....


kea_hotgirl
ร่วมแบ่งปัน51 ครั้ง - ดาว 58 ดวง

ความเห็น 2 5 ธ.ค. 2551 (23:13)

เคยไปเรียนที่วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101/1 ค่ะ
ดีมากเลยค่ะ ขอสนับสนุน


Blue diary
ร่วมแบ่งปัน26 ครั้ง - ดาว 51 ดวง

ความเห็น 3 6 ธ.ค. 2551 (09:56)

สนับสนุนด้วยคนค่ะ


patlada
ร่วมแบ่งปัน6 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 4 16 ธ.ค. 2551 (19:20)

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ ค่ะ เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตที่วุ่นวายในปัจจุปันดีมากเลยค่ะ


SPECTRUM
ร่วมแบ่งปัน8 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 5 25 ก.พ. 2552 (12:52)

ขอบคุณมากค่ะ จะลองปฏิบัติดูนะค่ะ...


dee_nee42
ร่วมแบ่งปัน8 ครั้ง - ดาว 48 ดวง


ครูสมาธิ 18
(ครูสมาธิ 18)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 3,980 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 45 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน