บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหาร | วิชาการ.คอม


บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

สารบัญ

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน    เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร

รหัสวิชา  32101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  2    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  10  ข้อ  เวลา   10 นาที

-------------------------------------------------------------------------------

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  เพราะเหตุใดเวลาเราเคี้ยวข้าวนานๆ  จะรู้สึกข้าวนั้นหวาน

ก.   เกิดความรู้สึกไปเอง

ข.   เพราะในข้าวมีน้ำตาลปนอยู่

ค.   เพราะข้าวถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาล

ง.   ในปากมีเอนไซม์ที่มีความหวานอย่ในตัวแล้ว

2.  อนุภาคที่เล็กที่สุดได้จากการย่อยโปรตีน  คืออะไร

ก.  กรดไขมัน

ข.  กรดอะมิโน

ค.  กลีเซอลอล

ง.  น้ำตาลมอลโทส

3.  ที่กระเพาะอาหารมีการย่อยอาหารประเภทใด  ในภาวะใด

ก.   แป้ง  ภาวะเป็นกรด

ข.  โปรตีน  ภาวะเป็นเบส

ค.  โปรตีน  ภาวะเป็นกรด

ง.  โปรตีน  ภาวะเป็นกลาง

4.  ถ้าตับอักเสบส่งผลกระทบต่อการย่อยอาหารประเภทใด

ก.  ไขมัน

ข.  โปรตีน

ค.  คาร์โบไฮเดรต

ง.  วิตามินและเกลือแร่

5.  ถ้านักเรียนรับประทานข้าวมันไก่จะมีการย่อยสิ้นสุดที่อวัยวะใด

ก.  ปาก

ข.  ลำไส้เล็ก

ค.  ลำไส้ใหญ่

ง.  กระเพาะอาหาร

 

6.  อาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยใช่หรือไม่  เพราะเหตุใด

ก.  ใช่เพราะมีอนุภาคขนาดเล็กมาก

ข.  ใช่เพราะไม่มีอวัยวะช่วยย่อย

ค.  ไม่ใช่เพราะต้องผ่านการย่อย

ง.  ไม่ใช่เพราะต้องผ่านการย่อยที่ลำไส้เล็ก

7.      ถ้ากินอาหารไม่เป็นเวลาจะมีอาการอย่างไร

ก.   ท้องผูก

ข.   ปวดท้องอุจจาระ

ค.   ปวดแสบทวารหนัก

ง.   ปวดแสบที่ท้อง

8.  ที่บริเวณใดมีการย่อยอาหารประเภทโปรตีน

ก.     ปาก   กระเพาะ

ข.     กระเพาะ   ลำไส้เล็ก

ค.     ลำไส้เล็ก   ลำไส้ใหญ่

ง.     กระเพาะ   ลำไส้ใหญ่

9.  บริเวณใดมีการย่อยอาหารครบทั้ง  คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  และไขมัน

ก.     ปาก

ข.     กระเพาะ

ค.     ลำไส้เล็ก

ง.      ลำไส้ใหญ่

10.  อวัยวะใดที่ผลิตน้ำย่อย  และย่อยอาหารจำพวกแป้ง

ก.      ปาก  ลำไส้เล็ก

ข.     กระเพาะอาหาร  ตับอ่อน

ค.     ปาก  กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก

ง.      ปากหลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก

                                                                               เฉลย  1. ค        2. ข       3. ค        4.  ก        5.  ข       6.  ก        7.ง         8.  ข        9.  ค       10.   ก

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา