ทฤษฎีเกม (Game Theory) เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์ | วิชาการ.คอม


ทฤษฎีเกม (Game Theory) เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์

เกม (Game) ทุกคนจะต้องนึกถึงการเล่นที่ต้องการการเป็น ผู้ชนะ โดยอาศัยกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลวิธี ยุทธวิธี กลอุบาย เล่ห์เหลี่ยม ชั้นเชิง เพื่อให้ตนเองเป็นผู้ชนะ

ผู้เขียน จั๊กจั่น..เรไร ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

           
หน้าที่ 1 ประเด็นหลักเกี่ยวกับ “ทฤษฎีเกม”
หน้าที่ 2 “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)”
หน้าที่ 3 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 4 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 5 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 6 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 7 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 8 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 9 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 10 . “ ทฤษฎีเกม” เชื่อมโยงกับ “ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Planning)” ต่อ
หน้าที่ 11 บทสรุปในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในหนังสือกับการกำหนดยุทธศาสตร์
หน้าที่ 12 บทวิจารณ์หนังสือ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา