พัฒนาการเด็ก | วิชาการ.คอม


พัฒนาการเด็ก

ในที่นี้จะกล่าวถึงพัฒนาการคร่าวๆของเด็ก ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ว่าผู้ปกครองจะได้ทราบพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปของเด็ก ตามอายุค่ะ

ผู้เขียน katib ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ลำดับขั้นพัฒนาการ + ภาวะโภชนาการ

ช่วงอายุ 3 เดือน »   การทรงตัวและการเคลื่อนไหว         ¦ เด็กสามารถที่จะนอนหงายจับยกขึ้นนั่ง ชันคอได้                                                  การใช้กล้ามเนื้อและการเห็น           ¦ - เวลาอยู่เฉยๆมือจะไม่กำ        - ดึงเสื้อผ้าใกล้ตัวเอง                                                                                                                                      - จับวัตถุที่ยื่นให้ฉะนั้นควรระมัดระวังวัตถุที่ยื่นให้ว่าปลอดภัยไหม                                                                                                                                        - กวาดสายตาไปรอบๆตัว                                                  ภาษาและการได้ยิน                   ¦ ได้ยินเสียงดังจะกระพริบตา สะดุ้ง หรือร้องไห้ แต่ถ้าได้ยินเสียงคนคุ้น                                                                    เคยก็จะทำท่าสนใจฟัง ทำท่าคล้ายจะคุยด้วย                                               การเล่นและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม   ¦ ยิ้มตอบกับบุคคลและเสียงที่คุ้นเคยช่วงอายุ 4 เดือน  » การทรงตัวและการเคลื่อนไหว         ¦ เด็กจะเริ่มนอนคว่ำได้ แล้วสามารถยกหัว และอกขึ้นเหนือจากพื้นได้นิดหน่อย                         การใช้กล้ามเนื้อและการเห็น           ¦ พยายามเอื้อมหยิบวัตถุที่มองเห็น / บังคับหน้าให้ตรงและกรอกตาได้                                                 ภาษาและการได้ยิน                    ¦ หัวเราะดังๆเมื่อเล่นอย่างสนุกสนาน + อารมณ์ดี                         การเล่นและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม    ¦ ชอบให้เล่นด้วย / ชอบให้ป้อนอาหารอื่นที่ไม่ใช่นมช่วงอายุ 5 เดือน  » การทรงตัวและการเคลื่อนไหว           ¦ สามารถนอนพลิกตัวจากหงายเป็นคว่ำได้ เมื่อนอนหงายจะยกขาขึ้นได้                                                                     เริ่มมีการคืบ ซึ่งเป็นอาการที่เกิดก่อนที่เด็กจะคลานได้ โดยยกตัวขึ้นได้ใน                                                                      ระดับที่ท้องยังติดพื้นอยู่                           การใช้กล้ามเนื้อและการเห็น            ¦ มองขึ้นลงและมองด้านข้างได้ สามารถจดจำสิ่งของที่คุ้นเคยได้                         ภาษาและการได้ยิน                     ¦ เมื่อได้ยินเสียงอะไรก็จะเริ่มมีการพยายามทำเสียงตอบ                         การเล่นและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม   ¦ สนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว / สนใจกับของเล่นที่มีเสียงช่วงอายุ 6 เดือน »การทรงตัวและการเคลื่อนไหว            ¦ นอนยกเท้าขึ้นมาดูเล่นและจะเอาเข้าปาก  / เมื่อจับเด็กยกขึ้น เด็กจะเอาเท้า                                                                   ทั้งสองข้างยันพื้นแล้วขย่มตัว                       การใช้กล้ามเนื้อและการเห็น             ¦ ตาจะจ้องวุตถุที่ห่าง 1/2 - 1 ฟุต  / สามารถหันศีรษะมองไปรอบๆได้ /                                                                   ยื่นมือไปจับสิ่งที่เห็นได้ สามารถเคี้ยวอาหารเองได้บ้าง                       ภาษาและการได้ยิน                     ¦สามารถหันศีรษะ หาต้นเสียงที่ไม่ห่างจากหูเกิน 1/2 -  ฟุต ได้ทีละข้าง /                                                                   ส่งเสียงดังขณะเล่น / ออกเสียงเป็นพยางค์ที่ไม่ความหมาย เป็นภาษาอ้อ แอ้                       การเล่นและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม   ¦ มีการยิ้ม ดูนิ้ว เล่นมือตัวเอง และมีการแสดงอาการพอใจ                                                                                                                                                               และไม่พอใจออกมา / ยื่นแขนทำท่าโผเข้าหาเพื่อจะให้อุ้ม / ยื่นมือทั้งสอง                                                                    ข้างคว้าของเล่นชิ้นเล็กๆ (ระวังเด็กอาจจะคว้าเข้าปาก) / ชอบเขย่าของเล่นที่มี                                                                    เสียงทำให้รู้สึกพอใจ บางทีถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านลองให้เด็กสัมผัสขนหรือฟัง                                                                    เสียงของสัตว์เลี้ยง มีผลจะทำให้เด็กปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆได้ง่ายขึ้นช่วงอายุ 7 เดิอน » การทรงตัวและการเคลื่อนไหว           ¦เด็กสามารถนั่งได้โดยที่หัวและลำตัวตรง                          การใช้กล้ามเนื้อและการเห็น            ¦จับสิ่งของได้ 2 มือ แล้วนำมากระทบกัน                       ภาษาและการได้ยิน                     ¦เลียนเสียง                                              การเล่นและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม   ¦เล่นกับเงาตัวเองในกระจกช่วงอายุ 8 เดือน » การทรงตัวและการเคลื่อนไหว          ¦พลิกตัวจากคว่ำไปหงาย/เวลาจับนั่งจะโงนตัวไปข้างหน้าแล้วก็กลับมานั่งตัวตรง /                                                                   เวลาจับยืนเด็นจะขย่มตัว โดยใช้เท้ายันพื้น บางทีอาจจะมีเสียงร้องออกมาด้วย /                                                                   ถ้าจับยืนแล้วปล่อยแขนเด็ก จะทำท่ายันพื้น                                              การใช้กล้ามเนื้อและการเห็น           ¦สามารถเปลี่ยนมือจับของไปมาได้ เช่น จากถือมือซ้ายก็เปลี่ยนไปถือที่มือขวา /                                                                   มองตามเมื่อเวลาของหล่นหรือหลุดมือ / จำของกำและปล่อยได้                       ภาษาและการได้ยิน                    ¦ชอบทำเสียงคุยจ้อแจ้ แต่ไม่มีความหมาย / หันไปตามเสียงคนพูดคุยกันอย่าง                                                                  สนใจ                       การเล่นและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม  ¦กลัวคนแปลกหน้าที่เข้ามา / หัดทำท่าไหว้ได้ / เล่นจับปูดำขยำปูนา เพื่อฝึก                                                                  ประสาทสัมผัส*บทความยังไม่หมดเท่านี้นะคะ กำลังค้นหาข้อมูลมาเพิ่มเติมคะ*ที่มา หนังสือจิตวิทยาการปรับตัว / จิตวิทยาพัฒนาการประยุกต์

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา