แนะนำ ขั้นตอน วิธีการ ถอดถอนหรือลบโปรแกรม AntiSpywareGuard ออกจากเครื่อง | วิชาการ.คอม


แนะนำ ขั้นตอน วิธีการ ถอดถอนหรือลบโปรแกรม AntiSpywareGuard ออกจากเครื่อง

แนะนำ ขั้นตอน วิธีการ ถอดถอนหรือลบโปรแกรม AntiSpywareGuard ออกจากเครื่อง

ผู้เขียน MrWebmonster ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนะนำ ขั้นตอน วิธีการ ถอดถอนหรือลบโปรแกรม AntiSpywareGuard ออกจากเครื่อง

โปรแกรม AntiSpywareGuard คืออะไร

โปรแกรม AntiSpywareGuard เป็น rogue antispyware program ซึ่งเป็นโปรแกรมแอนตี้สปายแวร์หลอกๆ เช่นเดียวกับโปรแกรม Spyware Guard 2008 (ซึ่งผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับเจ้าโปรแกรม โปรแกรม Spyware Guard 2008 ไว้ที่ ขั้นตอนวิธีการถอดถอนหรือลบโปรแกรม Spyware Guard 2008 ) นั่นเอง ทั้งนี้ โปรแกรม AntiSpywareGuard มันไม่สามารถใช้งานได้จริง ไม่สามารถกำจัด หรือ Remove Spyware ออกไปจากเครื่องได้ แต่โปรแกรม AntiSpywareGuard มันถูกออกแบบมาเพื่อหลอกขายซอร์ฟแวร์ให้กับผู้ใช้งานที่ไม่รู้ หรือเข้าใจว่ามันเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดสปายแวร์จริงๆ ซึ่งจะมาในรูปแบบของ Popup หรือ โฆษณาเพื่อหลอกให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม AntiSpywareGuard ลงในเครื่อง

เพื่อนๆสามารถอ่ารรายละเอียด และขั้นตอน วิธีการ ถอดถอนหรือลบโปรแกรม AntiSpywareGuard ออกจากเครื่อง ได้ที่บทความ

ขั้นตอนวิธีการถอดถอนหรือลบโปรแกรม AntiSpywareGuard

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา