การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า | วิชาการ.คอม


การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า

การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้ามีหลักการสำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้ 1. เลือกใช้วิธีการซ่อมแซมและดัดแปลงให้เหมาะสม เสื้อผ้าที่ชำรุดเป็นรอยขาด อาจจะถูกหนามเกี่ยวขาดเป็นรูปปากฉลาม ถูกเตารีดร้อนจัดเป็นรอยไหม้ ก่อนที่เราจะ

ผู้เขียน danudanu ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า

การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า

การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้ามีหลักการสำคัญที่ควรพิจารณา  ดังนี้

1.  เลือกใช้วิธีการซ่อมแซมและดัดแปลงให้เหมาะสม

เสื้อผ้าที่ชำรุดเป็นรอยขาด  อาจจะถูกหนามเกี่ยวขาดเป็นรูปปากฉลาม  ถูกเตารีดร้อนจัดเป็นรอยไหม้  ก่อนที่เราจะซ่อมแซมรอยขาดเหล่านี้จะต้องตัดรอยขาดนั้นทิ้ง  แล้วเปลี่ยนผ้าใหม่เข้าไปแทน  เป็นการดัดแปลงแบบใหม่ก็ได้  ทั้งนี้ควรดูตำแหน่งที่ขาดประกอบการพิจารณาด้วย

2.  ออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้

การ นำเสื้อผ้าเก่าหรือเสื้อผ้าชำรุดมาดัดแปลง  ควรคำนึงถึงวัยของผู้สวมใส่ด้วย  เช่น  เสื้อผ้าผู้ใหญ่  จากเดิมเป็นเสื้อคอกลมแขนสั้นธรรมดา  เมื่อนำมาดัดแปลงเป็นเสื้อผ้าสำหรับเด็กก็ควรติดลูกไม้  จีบ  ระบาย  เปลี่ยนแขนทรงกระบอกเป็นแขนพอง  ทำโบติดที่คอเสื้อ  หรือผูกเอว  จะช่วยให้แลดูเหมาะสมกับวัยเด็กมากขึ้น

3.  เลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่งให้เหมาะกับเนื้อผ้า

ก่อน ที่จะซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้า  ควรเลือกหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ให้เหมาะกับเนื้อผ้าที่ชำรุด  เพื่อให้ส่วนที่ซ่อมแซมหรือดัดแปลงขึ้นใหม่มีสภาพกลมกลืนกับเสื้อผ้าตัวเดิม มากที่สุด  เช่น  เลือกกระดุม  สีและแบบเดียวกับเม็ดเดิมที่หลุดหายไป  ใช้ด้ายสีเดียวกันกับผ้าที่จะซ่อม  ใช้เศษผ้าที่มีเส้นใยชนิดเดียวกันมาปะกับรอยผ้าที่ขาด  เป็นต้น

4.  เตรียมเครื่องมือให้พร้อม

เครื่องมือที่ ใช้ในการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า  เช่น  เข็ม  ด้าย  จักร  กรรไกร  ควรเตรียมไว้ให้พร้อม  ตรวจดูให้อยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้  นำไปจัดวางไว้ใกล้บริเวณที่จะปฏิบัติงาน  เพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวก  และช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น

5.  คำนึงถึงความคุ้มค่า

สิ่งสำคัญที่ควรจะนำมาพิจารณาก่อนที่จะซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้า คือ  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้าชิ้นนั้น ๆ   คุ้มค่ากับเวลา  เงิน  แรงงาน  ที่ต้องเสียไปหรือไม่  ถ้านำเสื้อผ้าที่ซ่อมแล้วไปใส่เพียงครั้งเดียวแล้วเลิกใช้ ก็ไม่คุ้มค่า  แต่ถ้านำไปใส่อีกนานนับปีถือว่าเป็นการคุ้มค่า  นอกจากนี้ยังควรนำสิ่งตกแต่งเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วมาใช้  ไม่ควรซื้อสิ่งใหม่ที่มีราคาแพงก็จะช่วยประหยัดได้อีกทางหนึ่ง

 

ประโยชน์ของการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า

ช่วยประหยัดรายจ่าย

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจรายจ่ายของครัวเรือนไทยพบว่า  ครอบครัวคนไทยมีรายจ่ายเฉลี่ยประมาณเดือนละ  9,828  บาท  ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  8,595  บาท  ในจำนวนนี้เป็นรายจ่ายเฉพาะค่าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย  322  บาท  (ประมาณ  ร้อยละ  3.3)  ถ้าเราซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้าไว้ใช้ก็จะช่วยประหยัดรายจ่ายส่วนนี้ลงได้ เพราะไม่ต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่มาทดแทนตัวเก่าที่ชำรุด  ยิ่งถ้าเราสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องจ้างช่างตัดเสื้อยิ่งจะช่วยประหยัดราย จ่ายของครอบครัวเพิ่มขึ้นอีก  และยังสามารถเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นด้านอื่น ๆ ได้

ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานของเสื้อผ้า       

การซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด หรือ  ดัดแปลงเสื้อผ้าแบบเดิมที่ล้าสมัยให้เป็นแบบใหม่  แล้วนำกลับมาสวมใส่  จะทำให้สามารถใช้เสื้อผ้าชุดนั้น ๆ ต่อไปได้อีกนาน  ซึ่งนับเป็นการใช้งานที่คุ้มค่า

ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน

เวลาที่เราเล่นหรือไปเที่ยวสนุกสนานเป็นเวลาที่สูญเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่ถ้าเรานำเวลาที่มีอยู่มาวางแผนซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้าไว้ใส่จะเป็นการใช้ เวลาที่เกิดประโยชน์มากกว่า

เกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน

การซ่อมแซมเสื้อผ้าชำรุด  การดัดแปลงเสื้อผ้าด้วยตนเอง  เมื่อทำได้สำเร็จย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนั้นยังอาจมีผู้อื่นชื่นชมผลงานของเราอีกด้วย

 

เสื้อผ้าแฟชั่น

เสื้อผ้าเกาหลี

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา