การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด | วิชาการ.คอม


การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

การศึกษาเรื่อง การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด ช่วยให้ผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุดเกิดความรู้ความเข้าใจ และเลือกใช้บริการของห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ผู้เขียน ครวญศิริ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

         
หน้าที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
หน้าที่ 2 สาระการเีรียนรู้
หน้าที่ 3 บทเรียนสำเร็จรูป - กรอบความรู้ที่ 1-4
หน้าที่ 4 บทเรียนสำเร็จรูป - กรอบความรู้ที่ 5-10
หน้าที่ 5 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
หน้าที่ 6 สาระการเรียนรู้ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
หน้าที่ 7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 1 - 5
หน้าที่ 8 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 6 - 10
หน้าที่ 9 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 11 - 15
หน้าที่ 10 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - กรอบความรู้ที่ 16 - 20

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา