วิชาการดอทคอม ptt logo

ดิน-หิน-แร่

การเกิดและการจำแนก
ผู้เขียน: สร้างโดย: suan131 - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 101,135 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 15 February 2009, 11:36 am ปรับปรุงล่าสุด: Sun 15 February 2009, 2:53 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ

หน้าที่ 1 - ดิน

ดิน

           ดินเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีกระบวนการเริ่มจากการสลายตัวของหินและแร่ตามธรรมชาติ
ซึ่งเรียกว่า วัตถุต้นกำเนิดดิน และการสลายตัวของอินทรีย์สาร เช่น ซากพืช ซากสัตว์ โดยผู้ย่อยสลายตาม
ธรรมชาติกลายเป็นฮิวมัส(Humus) เมื่อวัตถุต้นกำเนิดดินผสมคลุกเคล้ากับฮิวมัสจะกลายเป็นดิน


ปัจจัยที่มีผลต่อการกำเนิดดิน

1.ภูมิอากาศ จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิซึ่งมีอิทธิพลต่อการสลายตัวของหินและแร่ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.วัตถุต้นกำเนิดดิน ซึ่งก็คือหินและแร่ที่สลายตัว จะมีผลต่อความรวดเร็วในการแปรสภาพของดิน ตลอดจน
   ชนิดและลักษณะของดินด้วย

3.สภาพภูมิประเทศ บริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่มีความลาดชันจะเกิดการพังทลายและถูกกัดเซาะได้ง่าย
   จะเกิดดินเร็วขึ้น

4.สิ่งมีชีวิตในดิน ทั้งพืชและสัตว์มีอิทธิพลในแง่การเพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดิน
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 18 ก.พ. 2553 (10:24)
หวัดดีคราฟ ผมเพิ่งเข้ามาใหม่
joblnwwo1
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 7 ส.ค. 2553 (20:48)
ดีคร้ามาไหม่เช่นกานฝากตัวด้วยค่ะ
แก้มna_ya555
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


deksuankub
(sermpong)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 4,213 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 4 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน