วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย โดยใช้ CAI

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย ในสังคมประชาธิปไตยสมาชิกทุกคนจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
ผู้เขียน: Supranee.d ชมแล้ว: 10,759 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 17 February 2009, 10:20 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 17 February 2009, 10:41 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - หน้าที่ 1

หัวข้อรายงานผล        รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย 
                               โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน                  นางสุปราณี  ดียิ่ง     โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก


ปีการศึกษา               2550


-------------------------------------------------------------------------------


บทคัดย่อ

                 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย ในสังคมประชาธิปไตยสมาชิกทุกคนจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนทั้งต่อตนเอง  ต่อครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ  และการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มาก  จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์  กฎระเบียบข้อบังคับ  ที่ให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตาม  นั่นก็คือ  กฎหมาย   กฎหมายมีสภาพบังคับ  นั่นคือ  สมาชิกในสังคมทุกคนจะต้องรู้กฎหมาย  ผู้ใดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้  และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะมัลติมีเดีย  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย

ภาพตัวอย่างจากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


Supranee.d
(Supranee.d)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 673 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน