วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่นวัตกรรม

แบบฝึก เรื่องพลาสติกเหลือใช้ได้ประโยชน์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน
ผู้เขียน: ครูเพ็ญผกา แสงระยับ ชมแล้ว: 13,819 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 25 February 2009, 2:41 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 18 March 2009, 12:50 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า

 

                1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ เรื่องพลาสติกเหลือใช้ได้ประโยชน์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

                2.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์  เรื่อง พลาสติกเหลือใช้     ได้ประโยชน์  เพื่อลดภาวะโลกร้อน          

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน             ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  โดยใช้แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ               งานประดิษฐ์  เรื่อง  พลาสติกเหลือใช้ได้ประโยชน์  เพื่อลดภาวะโลกร้อน

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 6 5 เม.ย. 2552 (04:50)

{#emotions_dlg.a2}


ocmaturkin


ครูเพ็ญผกา แสงระยับ
(นางเพ็ญผกา แสงระยับ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,116 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 99 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน