ปัญหาสังคม | วิชาการ.คอม


ปัญหาสังคม

บทความนี้ก็จะเป็นบทความที่ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาสังคมในปัจจุบันต่างๆ ซึ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อสังคมหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ที่สำคัญคือความลำบากในการบริหารประเทศนานาประการ... ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน... สำ

ผู้เขียน pookymax ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เสนอแนะปัญหาวัยรุ่นที่สำคัญในปัจจุบัน

โดยส่วนตัว ผู้เขียนขอเสนออะไรสักเล็กน้อยพอเป็นน้ำจิ้มบ้าง..ให้ผู้อ่านได้เข้าใจอะไรในเบื้องต้นเสียก่อน....ก็จะขอถามมผู้อ่านว่า "รู้จักถึงปัญหาวัยรุ่นดีพอหรือยัง???" และสามารถยกตัวอย่างได้ไหมว่า ปัญหาที่สำคัญและต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคืออะไร??ผผมก็จะขอเสนอ...ปัญหาวัยรุ่นเล็กน้อยในปัจจุบันนี้สัก 2-3 อย่างพอเป็นน้ำจิ้ม ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาต่อไป ครับ^^^1. ปัญหาการติดยาเสพย์ติดในวัยรุ่น2. ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร3. ปัญหาสื่อต่างๆ ที่มีความรุนแรงปัญหาที่ผมได้เสนอลงไปนั้น ผู้อ่านคิดว่า ปัญหาไหนที่ควรจะมีการแก้ไขมากที่สุดครับ และปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้ว มีผลเสียอะไรบ้าง?  ถ้าผูอ่านคนใดมีความคิดเห็น ก็สามารถเสนอความคิดเห็นมาได้ครับ...เนื้อหาต่อไปนี้ ขอสื่อถึงปัญหาสังคมสัก 3 อย่างที่สำคัญข้างต้นครับ....1. ปัญหาการติดยาเสพย์ติดในวัยรุ่น      ยาเสพย์ติด คือปัญหาสังคมที่ยิ่งใหญ่ สมควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในปัจจุบันวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง โดยมีเพื่อนเป็นตัวการสำคัญในการพาก้าวเข้าสู่วงจรอุบาทว์นี้... ซึ่งถ้าหากเราคบเพื่อนที่ไม่ดี เขาก็จะพาเราไปสู่ยาเสพย์ติดได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าเราคบเพื่อนทีดี เขาก็จะไม่พาเราไปสู่วงจรยาเสพย์ติด แต่จะพาเราไปสู่อนาคตที่สดใสภายภาคหน้า      วัยรุ่นกับยาเสพย์ติด ซึ่งปัจจุบันยี้เป็นของที่คู่กันไปเสียแล้ว...ดังนั้นในปัจจุบันหลายผ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากในการแก้ไขปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา ครู ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจน สื่อมวลชนต่างก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการพยายามสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชน ให้มีชีวิตที่ดีงามห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งต้องระมัดระวังทั้งในเรื่องของการสรรหาวิธีการและเลือกเฟ้นเนื้อหา ข้อความที่เข้าถึงเยาวชนได้ตรงจุด ทั้งนี้เพราะเด็กและเยาวชนนั้นจะมีลักษณะพิเศษ เช่น ไม่ชอบให้ใครว่ากล่าวตักเตือนตรง ๆ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ แต่จะรับข่าวสารข้อมูลได้มากขึ้นถ้าเยาวชนด้วยกันเป็นผู้ให้ข่าวสารข้อมูลนั้น หรือตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสื่อสารด้วย                   

       อิทธิพลของเพื่อน   เพื่อนมีส่วนสำคัญในการชักพาเราไปในทางดีหรือทางไม่ดีต่างๆ ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิจารณญาณในการรับรู้และเลือกที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในสิ่งนั้น เราจำต้องมีวิจารณญาณในการเลือกรับสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดี ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจึงต้องมีการหัดปฏิเสธเสียบ้าง ทุกอย่างที่เราพูดปฏิเสธนี้เพื่อทำให้เราก้าวสู่อนาคตและไม่ตกสู่หลุมพรางร้ายๆ อย่างยาเสพย์ติดได้     การที่จะออกห่างจากยาเสพย์ติดได้นั้นมีหลายวิธี ที่สำคัญคือการทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เรามีชีวิตออกห่างจากยาเสพย์ติดได้ ยกตัวอย่างเช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี และการเรียน ก็เป็นส่วนช่วยที่สำคัญได้ดังคำกล่วที่ว่า "เสียเหงื่อให้กีฬา ดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพย์ติด"2. ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร      ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งในสังคมไทยปัจจุบัน เกิดจากการเลียนแบบในสื่อต่างๆ โดยมีสื่อมวลชนเป็นผู้นำเสนอทางสู่ปัญหาเหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม หากผู้ดูไม่มีวิจารณญาณในการเลือกรับก็จะทำให้เกิดปัญหานี้ได้...     ปัญหานี้จะก่อให้เกิดโรคสำคัญอย่งหนึ่งคือ "โรคเอดส์" ซึ่งเป็นโรคที่ปัจจุบันยังไม่มียารักษา หากเกิดอาการนี้ ก็มีทางเดียว คือ นอนรอความตาย แต่หากเรามีความรู้สึกที่เข้าใจในโรคนี้ และอยู่ร่วมกับมันได้ เราก็จะหายจากอาการนี้ แต่สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไร จะไม่ก้าวไปสู่สถานการณ์เลวร้ายนี้หล่ะครับ.....??     ก็ขอให้ผู้อ่านลองเสนอความคิดเห็นต่างๆ ที่คิดว่าเหมาะสมมาได้ครับ ตามกระทู้บทความนี้.....     3. ปัญหาสื่อต่างๆ ที่มีความรุนแรง      สื่อที่มีความรุนแรงต่างๆ ในปัจจุบันก็ยังเป็นที่ครหาของผู้ใหญ่ในสังคมอยู่มาก ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเราพ้นจากสื่อเหล่านี้ได้....      ยกตัวอย่างสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ผู้เป็นอนาคตของชาติ เช่น สื่อเว็บลามกอนาจาร สื่อเกมส์รุนแรง สื่อที่มีเนื้อหาพาดพิงถึงความรุนแรงต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นสื่อที่วัยรุ่นในปัจจุบันเป็นผู้ที่อยากรู้อยากลอง หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็แล้วแต่ ก็จะมีความเห็นว่า สื่อเหล่านี้ไม่เป็นผลร้ายอะไร แต่สื่อเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ในปัจจุบันมีความคิดในแง่ลบ คุณลองคิดดูว่าสื่อเหล่านี้สามารถส่งผลร้ายอะไรให้แก่เด็กและเยาวชนของเราได้          ในทางกระแสของโลกนั้น สื่อมวลชนจำนวนมากผู้ที่เป็นคนเสนอข่าวต่างๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นทางให้รู้ถึงการแก้ไข เพื่อไม่ให้สื่อเหล่านี้เข้าสู่จิตใจของเยาวชนไทยมากเกินไป...อิทธิพลของสื่อเหล่านี้ยังมีกระแสแรง ที่สามารถดูดเยาวชนของเราให้เข้าไปติดกับได้...เว้นแต่เยาวชนผู้นั้นมีความรู้เท่าทันภัยร้ายจากสื่อนั้นเพียงพอ        ตัวอย่างสื่อออนไลน์ประเภทเกมส์ออนไลน์ ที่เป็นที่นิยมกันในหมู่นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งเพลิดเพลินจิตใจก็ตาม แต่เกมส์บางเกมส์ก็แฝงไปด้วยพิษร้ายนานาที่จะกล่อมเกลาเราไปสู่เหวนรกได้ ถ้าเกิดว่าเยาวชนผู้นั้นไม่มีวิจารณญาณที่เพียงพอ ถ้าเกิดว่ามีเยาวชนที่ติดสื่อความรุนแรงมากในประเทศไทย แม้ในโลกก็ตาม ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของประชากรวัยรุ่นและเยาวชนมากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาต่างๆ ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้น                  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราจะเร่วมข้ามาช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 3 อย่างข้างต้น เพื่อทำให้เยาวชนของเรามีอนาคตที่สดใสมากขึ้น และส่งผลให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลและมีวิจารณญาณมากพอที่จะวิเคราะห์แยกแยะข้อดีและข้อเสียของปัญหาต่างๆ และไม่เข้าไปปฏิบัติให้เกิดผลเสียตามมา อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาไปสู่สังคมโลกที่ดียิ่งขึ้น ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันครับ^^^^หากข้อความในบทความนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ และที่สำคัญผู้อ่านสามารถเข้ามาแก้ไขหรือวิจารณ์ตามความเหมาะสมได้ครับ.. ผมยินดีรับทุกความคิดห็น

และในที่นี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลอันเล็กน้อยพอเป็นส่วนทำให้บทความนี้สมบูรณ์ครับ คือ  ดร. วันทนีย์ จันทร์เอี่ยม ผู้เขียนบทความเรื่อง "เยาวขนกับยาเสพย์ติด" ในเว็บไซต์ ตาม Address ด้านล่างครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ^^^^

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา