แบบฝึกสุภาษิต คำพังเพย และสำนวน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ | วิชาการ.คอม


แบบฝึกสุภาษิต คำพังเพย และสำนวน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แบบฝึกที่นำเอาสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนง่าย ๆ ที่ใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวัน มาประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มเติมจากเนื้อหา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในห้องเรียนปกติ

ผู้เขียน ครูศักดา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แบบฝึกชุดที่ 1

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา