วิชาการดอทคอม ptt logo

แบบฝึกสุภาษิต คำพังเพย และสำนวน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แบบฝึกที่นำเอาสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนง่าย ๆ ที่ใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวัน มาประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มเติมจากเนื้อหา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในห้องเรียนปกติ
ผู้เขียน: ครูศักดา ชมแล้ว: 27,063 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 2 March 2009, 11:13 pm ปรับปรุงล่าสุด: Mon 2 March 2009, 11:48 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แบบฝึกชุดที่ 1


 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


ครูศักดา
(ศักดา จรวิรัตน์)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,074 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน