วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน

เป็นเอกสารประกอบการสอนเรื่อง การใช้คำราชาศัพท์ ชั้นป.4
ผู้เขียน: boonta Sri ชมแล้ว: 133,547 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 7 March 2009, 2:05 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sat 2 May 2009, 1:37 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 3 - แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์


 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน

เรื่อง  คำราชาศัพท์

                   คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. คำว่า นอน สำหรับพระภิกษุ ใช้ว่า

    อย่างไร

      ก. พักผ่อน                     ข. ทำวัตร

      ค. จำวัด                          ง. บรรทม

๒. คุณพ่อไม่อยู่ _____ ไป _____ พระที่วัด

      ค่ะ ควรเติมคำข้อใด

       ก. เขา เชิญ       

       ข. ท่าน นิมนต์

       ค. แก นิมนต์                    

       ง. ท่าน เรียนเชิญ

๓. พระสงฆ์รูปนี้ ______มาหลายวันแล้ว

       ควรเติมคำในข้อใด

       ก. อาพาธ                          ข. เจ็บ

       ค. ป่วย                               ง. ประชวร

๔. คำในข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์ สำหรับ

      พระมหากษัตริย์

      ก.เสด็จ                                . บรรทม

      ค. ประสูติ                         ง. อาตมา

๕. ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์ สำหรับ

      พระมหากษัตริย์

       ก. เสวย                          ข. ทรงบาตร        

       ค. อาราธนา                  ง. พระนาสิก

๖. คำราชาศัพท์ข้อใด ไม่ใช่ ราชาศัพท์หมวดร่างกาย

     ก. พระโอษฐ์                    ข. พระเนตร

     ค. พระชงฆ์                      ง. พระอัยกา

๗ . คำราชาศัพท์ข้อใดใช้ ทรง นำหน้า

       ก. ทรงตรัส                     ข. ทรงผนวช

       ค. ทรงเสด็จ                   ง. ทรงบรรทม

๘. คำสุภาพข้อใดใช้ไม่ถูกต้อง

      ก. กระบือ วัว                  

      ข. วานร ลิง

      ค. วิฬาร แมว                   

      ง. ปลาหาง ปลาช่อน

๙. คำราชาศัพท์ข้อใดไม่ถูกต้อง

     ก. พระนาภี สะดือ

     ข. พระฉาย กระจก

     ค. พระฤทัย ใจ

     ง. พระหัตถ์ แขน

๑๐. ข้อใดเป็นคำสุภาพของ ผักกระเฉด

       ก. ผักทอดยอด       ข. ผักรู้นอน

       ค. ผักไห่                 ง. ผักสามหาว

 

 

 

  
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 25 พ.ค. 2552 (14:34)

น่าสนใจดีค่ะ ทดลองให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามได้ความรู้มาก


anchalee injun
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 54 ดวง


boonta Sri
(boonta Sri)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,687 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 4 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน