แผนการสอนคณิตศาสตร์ | วิชาการ.คอม


แผนการสอนคณิตศาสตร์

สารบัญ

สื่อการสอนคณิตจศาสตร์

รหัสคำตอบ                                                                                                                                             บัตรคำถาม-คำตอบ ชุดที่ 6

          คำสั่ง  จงจับคู่คำถาม คำตอบให้ถูกต้อง

จุดประสงค์  สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกัยวิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ได้                 วิชาคณิตศาสตร์  รหัส ค 43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำถาม

1.     รูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีเส้นทแยงมุมกี่เส้น

2.  กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล 10 ลูก เป็นสีแดง 3 ลูก สีขาว 2 ลูก และสีน้ำเงิน 5 ลูก ถ้าหยิบลูกบอลมา5 ลูก จากกล่องแล้ว จำนวนที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงอย่างน้อย 1 ลูก เป็นเท่าใด.

3.    ถเครื่องดื่มที่จัดไว้เป็นน้ำอัดลม 4 ชนิด น้ำผลไม้ 3 ฃนิด จำนวนวิธีจะเลือกน้ำอัดลม 2ชนิดและน้ำผลไม้ 2 ชนิด แล้วนำมาเสริฟคนหนึ่งรอบโต๊ะกลม 4 คน ๆ ละแก้วเท่ากับเท่าใด.

4.   มีจุด 10 จุด บนระนาบและมีจุด 4 จุด บนเส้นตรงเดียวกันถ้าลากเส้นตรงต่อจุดเหล่านี้ทั้งหมดจะลากได้กี่วิธี.

5.  การแสดงรำชนิดหนึ่งใช้ผู้แสดงชาย 4 คน หญิง 4 คน โดยจัดให้ผู้แสดงยืนเป็นวงกลมซ้อนกัน 2 วง วงหนึ่งเป็นชายล้วนอีกวงเป็นหญิงล้วนวงละ 3 คน จำนวนวิธีที่ผู้จัดแสดงรำเป็นเท่าไร.

6. รูป  n  เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปหนึ่งมีเส้นทแยงมุม 54 เส้น รูปเหลี่ยมนี้มีกี่ด้าน.

7.  สุดสวยมีเครื่องประดับที่เป็นทองและเพชรที่แตกต่างกัน 6 ชิ้น ต้องการบริจาคเพื่อช่วยชาติ 4 ชิ้น จำนวนวิธีที่สุดสวยจะบริจาคเครื่องประดับเป็นเท่าไร.

8.  ในการเลือกทำแบบฝึกหัด 8 ข้อ จากทั้งหมด 10 ข้อ ถ้าต้องการเลือกทำข้อคู่ 4 ข้อ จำนวนวิธีเลือกทำแบบฝึกหัดจะเท่ากับเท่าไร.

9.  จำนวนวิธีที่จะเลือกผู้แทน 3 คน จากคน 9 คน ซึ่งประกอบด้วยชาย 4 คน หญิง 5 คน เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดหนึ่งโดยอย่างน้อยต้องมีชาย 1 คน เท่ากับเท่าไร.

10.  เส้นขนาน 4 เส้น ลากในแนวนอนตัดกับเส้นขนาน 3 เส้น ซึ่งลากในแนวตั้งจะทำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมได้กี่รูป.

11.  มีหนังสือนวนิยายที่น่าอ่านอยู่ 10 เล่ม ถ้าอนุญาติให้นักเรียนคนหนึ่ง ๆ ยืมได้คราวละ ๆ 2 เล่ม นักเรียนคนนี้จะมีวิธียืมหนังสือนวนิยายที่ต่างกันกี่วิธี.

12.  ในการแข่งขันฟุตบอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันให้มีการแข่งขันแบบพบกันหมดปรากฏว่าจะต้องจัดให้มีการแข่งขัน 36 ครั้ง การแข่งขันนี้มีจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขันเท่ากับเท่าใด.

กล่องข้อความ: โดย  นายนิพล   อินทร์จันทร์   ครู  อันดับ  คศ.   2    สาระคณิตศาสตร์   โรงเรียนสระแก้ว  จังหวัดสระแก้วคำตอบ

1.          74

2.         40

3.      45

4.       9

5.         15

6.        25

 

7.         108

8.         12

9.         20

10.       85

11.     125

12.      18

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา