ความเร็วรูปแบบใหม่ ที่หาได้จาก USB 3.0 SuperSpeed โดย ยุภักดิ์ สัจศรีสกุล_MIT13 | วิชาการ.คอม


ความเร็วรูปแบบใหม่ ที่หาได้จาก USB 3.0 SuperSpeed โดย ยุภักดิ์ สัจศรีสกุล_MIT13

สารบัญ

โครงสร้าง USB 3.0 (ต่อ)

USB 3.0 interconnectUSB 3.0 interconnect จะเป็นส่วนหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวอุปกรณ์ทั้งใน USB 2.0 และ USB 3.0 ไปยังโฮสต์ ที่เป็น USB 3.0  และโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Baseline รูปแบบการเชื่อมต่อของ USB 3.0 ยังคงเป็นรูปแบบ Topology เดียวกับ USB 2.0 คือเป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบ Star topology ที่มี single host อยู่ที่ tier 1 และตัว hub อื่นๆจะอยู่ใน tier ต่ำกว่าซึ่งการจัดวางอุปกรณ์จะถูกวางเพื่อทำการติดต่อสื่อสารบนบัส

               

รูปที่ 2 รูปแบบของ USB 3.0 connector

ความสามารถในการเชื่อมต่อ

ในการเชื่อมต่อของ USB 3.0 นั้นส่วนของ interconnectสามารถรองรับได้ทั้งการเชื่อมในรูปแบบทั้ง Forward และ Backward นั้นคือ การที เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 3.0 เข้ากับบัสสื่อสาร USB 2.0 (หรือ USB ที่อยู่ในระดับก่อนหน้านี้)ได้ หรือในอีกทางหนึ่งคือ บนบัสสื่อสาร USB3.0 ก็สามารถเชื่อต่ออุปกรณ์ USB 2.0(หรือ USB ที่อยู่ในระดับก่อนหน้านี้) บนบัสได้เช่นกันโมเดลในการคอนเนคชั่นของ USB 3.0 จะยอมให้มีการค้นหาและคอนฟิกได้ด้วยความเร็วสูงเพื่อรองรับการต่อเขื่อมอุปกรณ์ USB ซึ่งความเร็วที่เป็น highest signaling speed จะต้องรองรับโดยทุกๆ hub ระหว่างตัวอุปกรณ์ กับโฮสต์

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา