โทรศัพท์บ้านในประเทศไทย | วิชาการ.คอม


โทรศัพท์บ้านในประเทศไทย

ประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายแบบประจำที่ (Fixed line technology) ชนิดแรก เข้ามาใช้งานในประเทศนั่นคือ โทรศัพท์ (บ้าน) ประจำที่ (Fixed line telephone) โดยนำมาใช้ในประเทศเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2424 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยกรมพระกลาโหมในสมัยนั้นเป็นผ

ผู้เขียน poramez ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

โทรศัพท์บ้านในประเทศไทย

โทรศัพท์บ้านในประเทศไทย

ปรเมศวร์ กุมารบุญ

             ประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายแบบประจำที่ (Fixed line technology) ชนิดแรก เข้ามาใช้งานในประเทศนั่นคือ โทรศัพท์ (บ้าน) ประจำที่ (Fixed line telephone) โดยนำมาใช้ในประเทศเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2424 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยกรมพระกลาโหมในสมัยนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

              นับจากเครื่องโทรศัพท์ประจำที่ที่ใช้ในระยะเริ่มแรก ซึ่งเป็นเครื่องระบบ Magneto หรือระบบ Local Battery โดยมีผู้เช่าใช้บริการครั้งแรกทั้งสิ้น 61 ราย เป็นระยะทางของสายยาวประมาณ 86 กิโลเมตร

Img_0668

             ประมาณยี่สิบปีต่อมา กรมไปรษณีย์โทรเลขได้เป็นผู้ดูแลกิจการโทรศัพท์ประจำที่ของประเทศ และได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ โทรศัพท์ไฟกลาง ที่บ้างก็เรียกว่า CB หรือ Central battery บ้างก็เรียกว่า Common Battery Telephone System สิบปีต่อมาได้เพิ่มจำนวนเป็น 900 เลขหมาย และต่อมากรมไปรษณีย์โทรเลขได้เปลี่ยนมาใช้ชุมสายระบบ Step by step โดยไม่ต้องมี operator เป็นผู้สลับสาย และมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ราย

Img_0667

            กิจการโทรศัพท์ประจำที่ของประเทศเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ จนในปี พ.ศ. 2497 ได้มีพระบรมราชโองการฯ สถาปนา องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขึ้น

            หลายปีถัดมาได้พัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์ประจำที่ของประเทศเป็นระบบ Cross bar และได้พัฒนามาเป็น SPC (Storage Program Control) เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานด้วย Computer

               ต่อมาได้สั่งซื้อชุมสายระบบ SPC ที่เป็น Digital มาใช้งาน ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า ระบบ Analog ที่ได้สั่งเข้ามาในระยะแรก และเปลี่ยนระบบ Cross bar ทั้งหมดที่เหลืออยู่ในประเทศมาเป็นระบบ SPC และได้ใช้งานมาจนถึงในปัจจุบัน

             นับจากมีการวางโครงข่ายเทคโนโลยีประจำที่แรก (FIXED) คือ โทรศัพท์ประจำที่ อันถือเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมหลักของประเทศในช่วงปลายทศวรรษที่ 20 ก็ได้มีบริการพิเศษย่อยมากมายมาเสริมต่อยอดเทคโนโลยีให้บริการประชาชน อาทิเช่น โทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร (CARDPHONE) บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตัล (ISDN) บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศอัตโนมัติ บริการ Videotext บริการ PIN PHONE บริการเวิลด์เพจ (World page) 141, 142, 143 บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (Audiotex) ด้วยรหัส 1900 XXX XXX บริการโทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่ PCT บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 บริการ BOARDBAND-ISDN บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น

              ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ โทรศัพท์ประจำที่ ทั้งประเทศประมาณ 8 ล้านราย โดยมีผู้ลงทุนและผู้ดำเนินการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานทั่วประเทศ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (TT&T) ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในเขตภูมิภาค

Tottrue

 

 ที่มา: http://www.ntc.or.th/uploadfiles/1182834595_1Q2007.pdf

 

Totttt

 

 

ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์พื้นฐานของผู้ประกอบการ 2 ราย  ในภูมิภาค

 

 

 

ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์พื้นฐานของผู้ประกอบการ 2 ราย

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา