เกมคณิตศาสตร์ | วิชาการ.คอม


เกมคณิตศาสตร์

เกมคณิตศาสตร์ที่ช่วยครูสอน

ผู้เขียน นิพล อินทร์จันทร์ โรงเรียนสระแก้ว ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เกมคณิตศาสคร์

เกมคณิตศาสตร์http://www.uploadtoday.com/download/?240606&A=612576http://www.uploadtoday.com/de.php?240606&D=733977 [IMG]http://www.uploadtoday.com/images/partner/download_file.jpeg[/IMG]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา