วิชาการดอทคอม ptt logo

ชุดการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6....โจทย์ปัญหาเศษส่วน.....by นายคำรณ แสนแก้วทอง โรงเรียนวัดทองใน

เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนซ่อมเสริมด้วยชุดการสอนซ่อมเสริม.......
post ครั้งแรก: Wed 25 March 2009, 9:06 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sun 5 April 2009, 9:22 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 บทคัดย่อ....
หน้า : 2 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปังหาเศษส่วน(ป.6--การบวก)
หน้า : 3 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)
หน้า : 4 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การคูณ)
หน้า : 5 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การหาร)
หน้า : 6 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การบวก)
หน้า : 7 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)
หน้า : 8 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การคูณ)
หน้า : 9 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การหาร)
หน้า : 10 คู่มือการใช้ชุดที่1
หน้า : 11 คู่มือการใช้ชุดที่2

หน้าที่ 7 - ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)

ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 

ชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม

 

 

                                                                                                                        กิจกรรมที่  1

 

คำสั่ง      จงตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 

                1.  อำนาจเก็บเงินได้   101/2   บาท    อำนวยเก็บเงินได้   91/4   บาท   อำนาจเก็บเงินได้มากกว่าอำนวยเท่าไร

 

 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้................................................................................................................

.................................................................................................................................................

สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ..........................................................................................................

.................................................................................................................................................

จะหาคำตอบได้โดยวิธีใด.........................................................................................................

.................................................................................................................................................

ประโยคสัญลักษณ์...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

คำตอบ.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดฝึกทักษะเป็นรายบุคคล

 

 

                                                                                                                        กิจกรรมที่  1

 

คำสั่ง      จงตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 

         1.  เสื้อตัวหนึ่งราคา 591/4   บาท  อารีมีเงินอยู่   491/2  บาท   อารีต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไร   

 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้.........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

สิ่งที่ต้องการทราบ............................................................................................................

..........................................................................................................................................

จะต้องหาคำตอบได้โดยวิธีใด..........................................................................................

..........................................................................................................................................

ประโยคสัญลักษณ์............................................................................................................

..........................................................................................................................................

คำตอบ..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 2 15 เม.ย. 2552 (18:26)

เป็นรายงานทางวิชาการที่ดีมากค่ะ ควรมีการส่งเสริมเเละพัฒนาต่อน่ะค่ะ


kanikar

ความเห็น 3 6 ส.ค. 2552 (18:06)

เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้

น่าจดจำ

และมีสาระ

อันเป็นประโยชน์


เจ้าหญิงเที่ยงคืน
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 51 ดวง


dui1234
(คำรณ แสนแก้วทอง)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,679 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน