วิธีป้องกันติดวัณโรค(TB)ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก | วิชาการ.คอม


วิธีป้องกันติดวัณโรค(TB)ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก

โลกเรามีปัญหาเชื้อดื้อยาวัณโรคระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากวัณโรคหรือ TB

ผู้เขียน wullopp ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

วิธีป้องกันติดวัณโรค(TB)ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก

 

...

ภาพที่ 1: แสดงโอกาสพบไวรัสเอดส์ (HIV) ในคนไข้วัณโรค (TB) รายใหม่ > [ nytime ]

แถบสีขาว = ไม่มีข้อมูล (no data), แถบสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงเข้มแสดงร้อยละ (%) อาฟริกาใต้ยังคงเป็นมหาอำนาจอันดับ 1 ในด้านคนไข้เอดส์ ส่วนอินเดีย ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (ยกเว้นลาว) มีโอกาสพบเชื้อเอดส์ในคนไข้รายใหม่ 5-20%

...

 

ภาพที่ 2: แสดงโอกาสพบไวรัสเอดส์ (HIV) ในคนไข้วัณโรค (TB) รายใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือ-ใต้ > [ nytime ] 

...

รายงานประจำปีขององค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า คนที่ตายจากวัณโรค (1.8 ล้านคนต่อปี) 1 ใน 4 (456,000 คน) มีเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) และคนที่มีเชื้อ HIV มีโอกาสเป็นวัณโรคเพิ่มขึ้น 20 เท่า

1 ใน 3 ของคนทั่วโลกติดเชื้อวัณโรคแล้ว แต่เชื้อจะกำเริบหรือไม่ขึ้นกับภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งอาจลดต่ำลงถ้าติดเชื้อ HIV, ขาดอาหาร (malnutrition; mal = มาร เลว; nutrition = โภชนาการ อาหาร), แอลกอฮอลิซึม (alcoholism = ติดเหลือหนัก), หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

...

ปัญหาใหญ่ของโลกตอนนี้คือ คนไข้วัณโรค (tuberculosis / TB) ที่ดื้อต่อยาหลายตัว (multidrug resistant / MDR) มีมากถึง 500,000 คน ซึ่งพบมากในยุโรปตะวันออก ประเทศอดีตเมืองขึ้นสหภาพโซเวียต จีน และอินเดีย

คนไข้ที่ดื้อยาหลายตัวได้รับการรักษาตามมาตรฐานไม่ถึง 1%

...

การไม่เข้าไปในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยเฉพาะห้องติดแอร์ และมีคนอยู่กันมากๆ เช่น ไนท์คลับ ดิสโกเทค ร้านเหล้า ฯลฯ มีส่วนช่วยป้องกันการติดวัณโรคได้

และที่สำคัญมากๆ คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์ ฯลฯ) มีส่วนเพิ่มโอกาสสำส่อนทางเพศ ซึ่งทำให้เสี่ยงติดเอดส์ที่ทำให้ติดวัณโรคได้ง่ายอีกต่อหนึ่ง

...

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

ที่มา >                          

Thank nytimes > Donald G. McNeil Jr. Tuberculosis: Infection with AIDS sharply raises risk of developing TB, report says > [ Click ] > March 30, 2009. นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำปาง สงวนลิขสิทธิ์. ยินดีให้ท่านนำไปเผยแพร่ความรู้ได้โดยอ้างอิงที่มาได้. ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า >  > 31 มีนาคม 2552. ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา