เพลงบรรเลงสร้างสมาธิเป็นสุข | วิชาการ.คอม


เพลงบรรเลงสร้างสมาธิเป็นสุข

เสียงเพลงบรรเลง รวบรวมเป็น cd เพื่อลดความเครียด และการฝึกสมาธิ ให้ใจเป็นสุข ในการทำงาน หรือการต่อสู้กับอุปสรรคในสังคมปัจจุบัน

ผู้เขียน chpu ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เสียงเพลงบรรเลงทำสมาธิ

เพลงบรรเลงเพื่อใจที่เป็นสมาธิ

ฟัง   01 - อุรุเวฬาเสนานิคม.mp3 (10.80 MB, 66416 views) ฟัง   02 - สายธารธรรม.mp3 (10.32 MB, 48962 views) ฟัง   03 - ริมฝั่งนี้เนรัญชรา.mp3 (9.26 MB, 32983 views) ฟัง   04 - มหาอุบาสิกานามสุชาดา.mp3 (6.08 MB, 29005 views) ฟัง   05 - พระโพธิ์แก้ว.mp3 (6.26 MB, 36714 views) ฟัง   เสียงดนตรีชั้นจาตุมหาราช.wma (1.29 MB, 4782 views) ฟัง   เสียงดนตรีชั้นดาวดึงส์.wma (665.9 KB, 4147 views) ฟัง   เสียงดนตรีชั้นยามา.wma (390.3 KB, 2809 views) ฟัง   เสียงดนตรีชั้นดุสิต.wma (984.6 KB, 3303 views) ฟัง   เสียงดนตรีนิมมานรตี.wma (799.0 KB, 2807 views) ฟัง   เสียงดนตรีชั้นปรนิมมิตสวัตดี.wma (925.6 KB, 3178 views) ฟัง   เสียงดนตรีชั้นรูปพรหม.wma (742.8 KB, 2934 views) ฟัง   เสียงดนตรีชั้นอรูปพรหม.wma (525.3 KB, 2834 views) ฟัง   เสียงดนตรีพระนิพพาน1 (เพราะ สงบ).wma (1.71 MB, 6199 views) ฟัง   เสียงดนตรีพระนิพพาน2 (เพราะ สงบ).wma (1,003.4 KB, 52

ที่มา http://audio.palungjit.com/showthread.php?t=2199 เสียงเพลงบรรเลงทำสมาธิ

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา