อาร์ติโช้ก,อาร์ติโชก,อาร์ติโช๊ก,อาร์ติโชค,อาร์ติโช้ค,อาร์ติโช๊ค,อาติโชก,อาติโช้ก,อาติโช๊ก,อาตีโชค,อาติโช้ค,อาติโช๊ค,อาตีโชก,อาตีโช้ก,อาตีโช๊ก,อาตีโชค,อาตีโช้ค,อาตีโช๊ค,อาร์ตีโชก,อาร์ตีโช้ก,อาร์ตีโช๊ก,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโช้ค,อาร์ตีโช๊ค,artichoke,artichokes,ต้ | วิชาการ.คอม


อาร์ติโช้ก,อาร์ติโชก,อาร์ติโช๊ก,อาร์ติโชค,อาร์ติโช้ค,อาร์ติโช๊ค,อาติโชก,อาติโช้ก,อาติโช๊ก,อาตีโชค,อาติโช้ค,อาติโช๊ค,อาตีโชก,อาตีโช้ก,อาตีโช๊ก,อาตีโชค,อาตีโช้ค,อาตีโช๊ค,อาร์ตีโชก,อาร์ตีโช้ก,อาร์ตีโช๊ก,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโช้ค,อาร์ตีโช๊ค,artichoke,artichokes,ต้

Artichokes (ATISO) อาร์ติโช๊ค อาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus) เป็นพืชที่นิยมปลูกในต่างประเทศ เฉพาะภูเขาสูงมากกว่า 1,500 เมตร เท่านั้น ปี 2513 นักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป ได้ค้นพบสารไซนาริน ” มีคุณค่าทางอาหาร และยา นำมาบริโภคสด หรือปรุงอาหารได้ทุกส่วน หรือนำมาสก

ผู้เขียน โรคไตอักเสบ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคไวรัสตับอักเสบซี,โรคดีซ่าน,โรคตับแข็ง,โรคโลหิตจาง,โรคเบาหวาน,โรคเกาซ์,โรคเกาส์,โรคเก้า,โรคเก้าส์,โรคเก๊า,โรคเก๊าส์,โรคเก๊าซ์,โรคเก๊า,โรคเก้าส์,โรคเก้าซ์,ตับป่วย,รักษาตับ,รักษาตับป่วย,ป่วยโรคตับ,ป่วยเป็นโรคตับ,รัก
หน้าที่ 2 รักษาโรคตับ,รักษาตับ,รักษาโรคไต,รักษาไต,ไตรักษา,ไตบำรุง,ไตป้องกัน,ตับรักษา,ตับบำรุง,ตับป้องกัน,ถุงน้ำดีรักษา,ถุงน้ำดีป้องกัน,ถุงน้ำดีบำรุง,ตับอักเสบ,ไตอักเสบ,ถุงน้ำดีอักเสบ,โรคไตอักเสบ,โรค ไต อักเสบ,atiso,พันธุ์แตงโม,อาหารโรคถุงน้ำดี,อาหาร โรคถุงน้ำดี,อาห
หน้าที่ 3 การรักษาโรคตับ,รักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี,ยารักษาโรคตับ,รักษาโรคมะเร็งตับ,สมาคมโรคตับ,โรคไขมันในตับ,การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี,การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี,ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี,ตรวจไวรัสตับอักเสบบี,การป้องกันไวรัสตับอักเสบบี,การรักษาโรคไวรัสตับอักเส
หน้าที่ 4 ยาป้องกันถุงน้ำดี,อาหารป้องกันถุงน้ำดี,ถุงน้ำดี โป่งพอง,ถุงน้ำดี อุดตัน,โรคถุงน้ำดี อุดตัน,นิ่ว ในถุงน้ำดี,นิ่ว ถุงน้ำดี,ถุงน้ำดี นิ่ว,โป่งพอง ถุงน้ำดี,ถุงน้ำดี ผิดปรกติ,ผิดปรกติ ถุงน้ำดี,ถุงน้ำดี อาการผิดปรกติ,ผ่า ถุงน้ำดี,ผ่าตัด ถุงน้ำดี,ถุงน้ำดี ผ่า,ถุ
หน้าที่ 5 โรคมะเร็งถุงน้ำดี,สกัดสารพิษ,ขับสารพิษ,ลดสารพิษ,สร้างน้ำดี,ลดไขมันในเลือด,น้ำดีอักเสบ,ถุงน้ำดีอักเสบ,ป้องกันถุงน้ำดีอักเสบ,ลดอาการท้องอืด,ลดอาการท้องเฟ้อ,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,แก๊สในกระเพาะอาหาร,กรดในกระเพาะอาหาร,กรดในกระเพาะ,แก๊สในกระเพาะ,โรคดีซ่าน,โรคตับแข็ง
หน้าที่ 6 ,น้ำสมุนไพร,สมุนไพร,น้ำสมุนไพรสุขภาพ,น้ำสุขภาพสมุนไพร,โรคเกาต์,โรคเกาส์,โรคเกาซ์,อนุมูลอิสระ,antioxidant,ตับอักเสบ,ไตอักเสบ,นิ่วอักเสบ,อักเสบไต,อักเสบถุงน้ำดี,อักเสบตับ,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคไวรัสตับอักเสบซี,ไวรัสตับอักเสบเอ,ไวรัสตับอ
หน้าที่ 7 รักษาโรคตับ,รักษาโรคไต,รักษาโรคถุงน้ำดี,รักษาตับ,รักษาไต,รักษาถุงน้ำดี,รักษาโรคตับ,รักษาโรคไต,รักษาโรคถุงน้ำดี,รักษา โรคตับ,รักษา โรคไต,รักษา โรคถุงน้ำดี,อาหารบำรุงถุงน้ำดี,ผ่าต้ดไต,ไตวาย,ไตเสื่อม,ตับอักเสบ,โรค,สมุนไพร,ป้องกันตับ,ป้องกันไต,ป้องกันถุงน้ำดี
หน้าที่ 8 โรคเกาซ,โรคเกาซ์,โรคเก้าซ,โรคเก๊าซ์,ตับ ไต ถุงน้ำดี,ตับ ไต,ไต ตับ,ถุงน้ำดีอักเสบ,นิ่วถุงน้ำดี,ถุงน้ำดีเป็นนิ่ว,บาดแผล,รักษาบาดแผล,สมุนไพร,สมุนไพรพื้นฐาน,การทำงานของถุงน้ำดี,สร้างการทำงานของถุงน้ำดี,เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี,สร้างถุงน้ำดี,เสริมสร้างถุง
หน้าที่ 9 ,อาหาร สุขภาพ,อาหารบำรุง สุขภาพ,ป้องกัน โรคตับ,ป้องกัน โรคไต,ป้องกัน โรคถุงน้ำดี,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคนิ่วถุงน้ำดี,โรคนิ่วในถุงน้ำดี,โรคมะเร็งไต,โรคมะเร็งตับ,โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิต,โรคไตวาย,พาหะไวรัสตับ,พาหะตับไวรัส,พาหะโรคไวรัสต
หน้าที่ 10 ,artichoke,kidney,liver,health,อาติโชค,อาร์ติโชค,อาร์ติโช๊ค,สุขภาพ,อาหารสุขภาพ,เครื่องดื่มสุขภาพ,ชา,ชาสุขภาพ,ชาสมุนไพร,ชาอาติโชค,บำรุงสุขภาพ,บำรุงตับ,บำรุงไต,บำรุงถุงน้ำดี,อาติโช้ก,อาติโช๊ก,อาตีโชก,อาตีโช้ก,อาตีโช๊ก,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโช้ค,อาร์ตีโช๊ค,ป้องกัน
หน้าที่ 11 ,อาร์ติโช๊ค,บำรุงตับ,บำรุงไต,บำรุงถุงน้ำดี,ป้องกันโรคตับ,ป้องกันโรคไต,ป้องกันโรคถุงน้ำดี,อาหารบำรุงตับ,อาหารบำรุงไต,อาหารบำรุงถุงน้ำดี,โรคตับอักเสบ,โรคไวรัสตับอักเสบ,โรคตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคตับอักเสบบี,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคตับอักเสบซี,โรคไ
หน้าที่ 12 ,อาร์ติโช๊ค,บำรุงตับ,บำรุงไต,บำรุงถุงน้ำดี,ป้องกันโรคตับ,ป้องกันโรคไต,ป้องกันโรคถุงน้ำดี,อาหารบำรุงตับ,อาหารบำรุงไต,อาหารบำรุงถุงน้ำดี,โรคตับอักเสบ,โรคไวรัสตับอักเสบ,โรคตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคตับอักเสบบี,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคตับอักเสบซี,โรคไ
หน้าที่ 13 โรคตับอักเสบ,อาหารสำหรับโรคตับ,อาหารสำหรับโรคเกี่ยวกับตับ,อาหารสำหรับโรคตับอักเสบ,ดูแลผู้ป่วยโรคตับ,การดูแลผู้ป่วยโรคตับ,โรคตับจากพิษแอลกอฮอลล์,โรคตับอักเสบจากพิษแอลกอฮอลล์,เชื้อไวรัสตับอักเสบ,การรักษาโรคตับอักเสบ,อาการของโรคตับอักเสบ,ยารักษาโรคตับอักเสบ,
หน้าที่ 14 ผู้ป่วยโรคถุงน้ำดี,อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี,อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดี,ตับอ่อนอักเสบ,ภาวะดีซ่าน,โรคพยาธิใบไม้ในตับ,ตับอักเสบจากไวรัส,ตับอักเสบจากไวรัสเอ,ตับอักเสบจากไวรัสบี,ไวรัสตับอักเสบดี,ไวรัสตับอักเสบจี,
หน้าที่ 15 หลอดเลือด,อาการทางปอด,อาการปวดบวมตามข้อ,ผมร่วงเรื้อรัง,lupus,โรคภูมิแพ้ตัวเอง,นิ่วในถุงน้ำดี,ถุงน้ำดีอักเสบ,โรคนิ่วในถุงน้ำดี,โรคถุงน้ำดีอักเสบ,ท่อส่งน้ำดี,ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน,หนองในถุงน้ำดี,ถุงน้ำดีเน่า,ถุงน้ำดีทะลุ,เยื่อบุช่องท้องอักเสบ,ท่อน้ำดีอักเ
หน้าที่ 16 ,SLE,โรค SLE,โรคไต SLE,ไตวายแบบเรื้อรัง,ไตวายแบบเฉียบพลัน,โรคไตรั่ว,ไตรั่ว,เนโฟรติก,โรคพุ่มพวง,โรคไข่ขาว,โปรตีนอัลบูมินรั่วทางไต,โรคโปรตีนอัลบูมินรั่วทางไต,ภาวะไตวายเรื้อรัง,ภาวะไตวาย,โรคเส้นเลือดฝอยที่ไตอักเสบ,โรคเนื้อเยื่อไตอักเสบ,โรคติดเชื้อของไตและท่อ
หน้าที่ 17 ,SLE,โรค SLE,โรคไต SLE,ไตวายแบบเรื้อรัง,ไตวายแบบเฉียบพลัน,โรคไตรั่ว,ไตรั่ว,เนโฟรติก,โรคพุ่มพวง,โรคไข่ขาว,โปรตีนอัลบูมินรั่วทางไต,โรคโปรตีนอัลบูมินรั่วทางไต,ภาวะไตวายเรื้อรัง,ภาวะไตวาย,โรคเส้นเลือดฝอยที่ไตอักเสบ,โรคเนื้อเยื่อไตอักเสบ,โรคติดเชื้อของไตและท่อ
หน้าที่ 18 ,การป้องกันโรคไต,โรคไตอักเสบจากภาวะภูมิคุ้มกันสับสน,โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ,โรคของกลุ่มเลือดฝอยของไตอักเสบ,กรวยไตอักเสบ,ไตเป็นหนอง,เนื้องอกของไต,โรคหลอดเลือดแดงในไตตีบ,โรคหลอดเลือดแดงในไต,สาเหตุของโรคไต,สาเหตุโรคไต,สาเหตุ โรคไต,โรคไต สาเหตุ,รักษาน
หน้าที่ 19 อักเสบเนโฟรติก,โรคไตอักเสบเนฟโฟรติก,ไตเนโฟรติก,ไตเนฟโฟรติก,ไตอักเสบเนฟโฟรติก,ไตอักเสบเนโฟรติก,อาหารบำรุงไต,อาหารสำหรับผู้ป่วยไต,อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต,อาหารบำบัดผู้ป่วยโรคไต,การป้องกันโรคไต,ป้องกันโรคไต,อาการไต,อาการโรคไต,อาการโรคไตเสื่อม,ไตเริ่มเสื่อม,ไ
หน้าที่ 20 โรคไตวาย,ไตวาย,ไตวายเรื้อรัง,ไตวายเฉียบพลัน,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคไตวายเฉียบพลัน,ล้างไต,ผ่าตัดไต,ผ่าตัดปลูกเปลี่ยนไต,ฟอกเลือด,การฟอกเลือด,ไตตาย,เนื้อไตตาย,ไตเสื่อม,ไตเสื่อมสมรรถภาพ,ภาวะไตเสื่อม,โรคไตอักเสบ,ไตอักเสบ,ไตพิการ,สมรรถภาพไต,เสริมสมรรถภาพไต,โรคไตเน
หน้าที่ 21 โรคไตวาย,ไตวาย,ไตวายเรื้อรัง,ไตวายเฉียบพลัน,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคไตวายเฉียบพลัน,ล้างไต,ผ่าตัดไต,ผ่าตัดปลูกเปลี่ยนไต,ฟอกเลือด,การฟอกเลือด,ไตตาย,เนื้อไตตาย,ไตเสื่อม,ไตเสื่อมสมรรถภาพ,ภาวะไตเสื่อม,โรคไตอักเสบ,ไตอักเสบ,ไตพิการ,สมรรถภาพไต,เสริมสมรรถภาพไต,โรคไตเน

โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคไวรัสตับอักเสบซี,โรคดีซ่าน,โรคตับแข็ง,โรคโลหิตจาง,โรคเบาหวาน,โรคเกาซ์,โรคเกาส์,โรคเก้า,โรคเก้าส์,โรคเก๊า,โรคเก๊าส์,โรคเก๊าซ์,โรคเก๊า,โรคเก้าส์,โรคเก้าซ์,ตับป่วย,รักษาตับ,รักษาตับป่วย,ป่วยโรคตับ,ป่วยเป็นโรคตับ,รัก

Artichokes (ATISO) อาร์ติโช๊ค 

อาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus) เป็นพืชที่นิยมปลูกในต่างประเทศ เฉพาะภูเขาสูงมากกว่า 1,500 เมตร เท่านั้น ปี 2513 นักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป ได้ค้นพบสารไซนาริน ” มีคุณค่าทางอาหาร และยา นำมาบริโภคสด หรือปรุงอาหารได้ทุกส่วน หรือนำมาสกัดสารไซนาริน(Synarin) รับประทานเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพได้ดี”  ในยุคโบราณอาร์ติโช๊คเป็นอาหาร และยารักษาโรคของชาวอียิปต์ ชาวกรีก และชาวโรมัน และเป็นเมนูอาหารที่สำคัญในทุกงานเลี้ยงของกรุงโรม นอกจากจะเป็นอาหารเสริม แล้วยังมีสรรพคุณทางยา ดังนี้

1. ช่วยบำรุง กระตุ้นการทำงานของตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ในการสกัดสารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากกระแสโลหิต สร้างน้ำดีและน้ำย่อย และเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารอาหาร ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

2. กระตุ้น การสร้างน้ำดีของตับ ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดไขมัน (Chloresteral) ในเลือด ช่วยให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจทำงานดี ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน

3. เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี ช่วยสร้างน้ำดีป้องกันถุงน้ำดีอักเสบ ซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ทำให้ระบบการย่อยอาหารดี ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก

4. ช่วยป้องกันตับอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดีซ่าน  และโรคตับแข็ง (Cirrhosis)  ในประเทศบราซิล อาร์ติโช๊ค เป็นยาสมุนไพรพื้นฐาน ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของตับ และโรคอื่นหลายโรค ได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคโลหิตจาง เบาหวาน ไข้ รักษาบาดแผล และเกาส์

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.artichokeliver.com หรือ

www.smethai.com/shop/gms

Tel:  02 - 888 - 9954, 081 – 627 1521  คุณวัลลภา

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา