ธรรมะกับวิทยาศาสตร์ ดร.สนอง วรอุไร | วิชาการ.คอม


ธรรมะกับวิทยาศาสตร์ ดร.สนอง วรอุไร

ธรรมะกับวิทยาศาสตร์ ตอน 1 ตอน 2

ผู้เขียน chpu ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ธรรมะกับวิทยาศาสตร์ ตอน 1 ตอน 2

ธรรมะกับวิทยาศาสตร์ ตอน 1 ตอน 2 ธรรมบรรยาย โดย ดร. สนอง วรอุไร http://www.kanlayanatam.com/voice/voice.htm

ธรรมะกับวิทยาศาสตร์ ตอน 1  ตอน 2ไฟล์แนบข้อความ ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ทางสายเอก1.wma (15.23 MB, 1043 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ทางสายเอก2.wma (14.90 MB, 1043 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma อธิษฐานบารมี.wma (4.01 MB, 804 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma แนวทางดำเนินชีวิต 1 .wma (1.90 MB, 511 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma แนวทางดำเนินชีวิต 2 .wma (1.90 MB, 509 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma อุบายทำให้จิตสงบ 1.wma (1.90 MB, 1311 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma อุบายทำให้จิตสงบ 2.wma (1.92 MB, 1278 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma กำลังใจ .wma (1.92 MB, 603 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ความมหัศจรรย์ของจิต 1 .wma (3.80 MB, 547 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ความมหัศจรรย์ของจิต 2.wma (3.80 MB, 590 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ธรรมะปฎิบัติ 1.wma (1.89 MB, 463 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ธรรมะปฎิบัติ 2.wma (1.88 MB, 430 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ธรรมะปฎิบัติ 3.wma (1.91 MB, 390 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ธรรมะปฎิบัติ 4.wma (1.91 MB, 389 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ธรรมะปฎิบัติ 5.wma (1.90 MB, 383 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ธรรมะปฎิบัติ 6.wma (1.90 MB, 355 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma มาดสดใสด้วยหัวใจเกินร้อย 1.wma (2.84 MB, 425 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma มาดสดใสด้วยหัวใจเกินร้อย 2.wma (2.43 MB, 359 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma มาดสดใสด้วยหัวใจเกินร้อย 3.wma (2.81 MB, 340 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma มาดสดใสด้วยหัวใจเกินร้อย 4.wma (2.67 MB, 336 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma EQ กับผู้สูงอายุ 1.wma (3.92 MB, 312 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma EQ กับผู้สูงอายุ 2.wma (3.83 MB, 273 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma EQ กับผู้สูงอายุ 3.wma (1.45 MB, 251 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma พลังจิตเพื่อสุขภาพ 1.wma (1.93 MB, 370 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma พลังจิตเพื่อสุขภาพ 2.wma (1.92 MB, 327 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า 1.wma (2.88 MB, 399 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า 2.wma (2.77 MB, 392 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า 3.wma (2.86 MB, 379 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ปัญญาชนวิถีพุทธ.wma (3.66 MB, 443 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma อริยมรรค.wma (3.66 MB, 424 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma EQ กับความสำเร็จในการบริการ.wma (3.84 MB, 280 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ครูที่แท้จริง.wma (5.02 MB, 351 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ครูที่แท้จริง 2.wma (3.90 MB, 302 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ทวนกระแสโลก 1.wma (5.08 MB, 399 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ทวนกระแสโลก 2.wma (4.83 MB, 494 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ธรรมะกับวิทยาศาสตร์ 1.wma (4.98 MB, 376 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ธรรมะกับวิทยาศาสตร์ 2.wma (4.74 MB, 317 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma การใช้ชีวิตอย่างนักปฏิบัติ.wma (4.74 MB, 415 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปและนาม 1 .wma (3.77 MB, 516 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปและนาม 2.wma (2.58 MB, 416 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma กระจกส่องกรรมฐาน .wma (3.85 MB, 395 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma การพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา.wma (609.3 KB, 222 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ทางเลือกแห่งชีวิต .wma (3.67 MB, 368 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma กลยุทธ์เอาชนะใจ.wma (3.84 MB, 473 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ทัศนคติในการดำเนินชีวิต .wma (8.07 MB, 494 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma การเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ .wma (5.57 MB, 324 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ทำงานอย่างไรให้มีความสุข .wma (11.59 MB, 357 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma การเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์แบบ .wma (8.82 MB, 270 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma จริยธรรมและความรับผิดชอบของครู 1 .wma (10.09 MB, 268 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma จริยธรรมและความรับผิดชอบของครู 2.wma (5.55 MB, 263 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma แบบพิมพ์แห่งคุณธรรม 1.wma (11.62 MB, 272 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma แบบพิมพ์แห่งคุณธรรม 2.wma (5.89 MB, 261 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma อัญมณีแห่งชีวิต 1.wma (2.44 MB, 295 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma อัญมณีแห่งชีวิต 2.wma (4.15 MB, 358 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma วัยเรียนที่คุ้มค่า 1.wma (5.78 MB, 305 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma วัยเรียนที่คุ้มค่า 2.wma (3.05 MB, 253 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: ทำงานอย่างไร ให้ร่ำรวยและมีความส (11.34 MB, 380 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma รู้จักตนเอง 1 .wma (864.7 KB, 393 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma รู้จักตนเอง 2.wma (11.63 MB, 485 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma รู้จักตนเอง 3 .wma (11.33 MB, 425 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ธรรมะกับผู้สูงอายุ.wma (9.67 MB, 332 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: wma วิธีสู่พุทธะ.wma (8.01 MB, 324 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: อาชีพ-ที่เสี่ยงต่ออบายภูมินรก1-ดร. (3.64 MB, 427 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: อาชีพ-ที่เสี่ยงต่ออบายภูมินรก2-ดร. (3.57 MB, 302 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: สนอง วรอุไร - ความสุขจากการปล่อย ดร.สนอง วรอุไร - ความสุขจากการปล่อย (21.41 MB, 464 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 สัจจบารมี .mp3 (29.31 MB, 701 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 การเจริญสติในชีวิตประจำวัน.mp3 (26.93 MB, 886 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: เข้ารหัสกรรม ถอดรหัสกรรม เพื่อจิต (34.49 MB, 1072 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 สมาธิกับพลังสมอง.mp3 (38.44 MB, 645 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 สู่อิสรภาพ.mp3 (49.06 MB, 750 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 แนวทาง-ปฏิบัติธรรม .mp3 (29.39 MB, 582 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ตามรอยพ่อ.mp3 (51.24 MB, 530 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ศีลห้าคือหลักประกันของชีวิต.mp3 (46.90 MB, 1799 views) “รวมธรรมบรรยาย”โดย ดร.สนอง วรอุไร โดยเฉพาะเรื่องที่ขอแนะนำให้ฟังคือทางสายเอก ของจิต และ แนวทางดำเนินชีวิตที่มา ...ดร.สนอง วรอุไรท่านได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษา ปริญญาเอก สาขาไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยลอนดอนสำเร็จกลับมารับราชการ เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://www.kanlayanatam.com/voice/voice.htmคลิกดูVCDประวัติท่านอาจารย์ http://www.youtube.com/v/i9tU59EtYrY&hl=en_US&fs=1&"></param><paramสำหรับผู้สนใจในธรรมภายในแผ่น CD ประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆกว่า 20-30 ไฟส์ ประกอบไปด้วยเสียงธรรม ดังนี้

  1. อธิษฐานบารมี   2. กำลังใจ  3. ความมหัศจรรย์ของจิต ตอน 1  ตอน 2   4. EQ กับผู้สูงอายุ ตอน 1 ตอน 2 ตอน 3   5. แนวทางดำเนินชีวิต ตอน 1 ตอน 2   6. อุบายทำให้จิตสงบ ตอน 1 ตอน 2

 7.ทางสายเอก ตอน1 ตอน 2 8. EQ กับความสำเร็จในการบริการ 9. EQ กับผู้สูงอายุ 10.กลยุทธการเอาชนะใจ 11.ใช้ชีวิตอย่างไรคุ้มค่า 12.การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 13. การพัฒนาจิต ตอนที่ 1-2 14. ชีวิตหลังความตาย 1-2 15.ดุลยภาพแห่งโลกธรรม 16. ถึงโสดาบันในชาตินี้ 17. ทัศนคติในการดำเนินชีวิต 18. ทางเลือกแห่งชีวิต 19. ทำงานอย่างไรให้รำรวยและมีความสุข 20. พลังใจ 21. พลังจิตเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 1-2 22. รหัสกรรม 23. วิธีสู่พุทธะ 24. วิธีอยู่เหนือดวงตอน1-4 25. สมาทานพระกรรมฐาน 26. สมาทานศิล 5 27. สัจจธรรมของชีวิต 28.ธรรมปฎิบัติ 1-6 29. อาชีพที่เสี่ยงต่ออบายภูมิสนใจจดหมายมาที่... คุณกฤชณัท ปัญสุทธิ์ เลขที่ 703 หมู่บ้านเสน่าวิลล่า 84  คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (CD. เสียงธรรมดร.สนอง  วรอุไร) พร้อมจดหมายชื่อผู้รับติดแสตม์ 6 บาท มาด้วย .... สำหรับหน่วยงานราชการ หรือโรงเรียนใดที่สนใจต้องการเพื่อการเรียนการสอนแก่เยาวชน และเรียนรู้ฟังพระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลา ขอให้ระบุให้ชัดเจน โดยทางผู้จัดทำจะจัดส่งให้ฟรีให้ท่านครับ (เฉพาะหน่วยงานราชการและวัดต่างๆทั่วประเทศ)สอนวิชาชีพ สิ่งพิมพ์ด่วน ศูนย์อบรมอาชีพและคอมพิวเตอร์ สายด่วน...โทร. 086-576-2012

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา