วิชาการดอทคอม ptt logo

วรรณกรรม

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานเขียน งานพิมพ์ บทความให้ความรู้
ผู้เขียน: repairy ชมแล้ว: 7,248 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 28 April 2009, 8:15 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 28 April 2009, 8:35 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ความหมายและประเภทของวรรณกรรม

              คำว่า “วรรณกรรม” ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า คือ งานหนังสือ งานประพันธ์ บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง หรือ งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร     สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

            ส่วนคำว่า “วรรณคตี” หมายถึง วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เช่น เสภาขุนช้างขุนแผน สามก๊ก เป็นต้น


              ประเภทของวรรณกรรมนั้นมีผู้แบ่งประเภทไว้มากมาย ตามหลักเกณฑ์และลักษณะที่แตกต่างกันออกไป สรุปได้ง่ายๆ ดังนี้

1.) แบ่งตามลักษณะการประพันธ์ มี 2 ประเภท คือ

     1.  วรรณกรรมร้อยแก้ว คือ วรรณกรรมที่ไม่กำหนดบังคับคำหรือฉันทลักษณ์ เป็นความเรียงทั่ว ไป
     2. วรรณกรรมร้อยกรอง คือ วรรณกรรมที่การเขียนมีการบังคับรูปแบบด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆ เช่น บังคับคณะ บังคับคำ และแบบแผนการส่งสัมผัสต่าง ๆ บางครั้งเรียกงานเขียนประเภทนี้ว่า กวีนิพนธ์ หรือ คำประพันธ์ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม www.repairy.hroyy.com{#emotions_dlg.d5}
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


repairy
()

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 664 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน