ดูแลแก้ไขคอมพิวเตอร์ | วิชาการ.คอม


ดูแลแก้ไขคอมพิวเตอร์

สารบัญ

           
หน้าที่ 1 ข้อแนะนำในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
หน้าที่ 2 รู้จักคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์และการดูแลการใช้งานของอุปกรณ์
หน้าที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาและเครื่องแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 4 รู้จักกับ Microsoft Windows XP และชุด Service Pack
หน้าที่ 5 รู้จักกับ Windows Genuine Advantage
หน้าที่ 6 รู้จักกับ Registry
หน้าที่ 7 แนะนำโปรแกรมสามัญประจำเครื่องแบบพอเพียง
หน้าที่ 8 รู้จักเกี่ยวกับการ Back Up
หน้าที่ 9 รู้จักการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
หน้าที่ 10 รู้จัก Bios
หน้าที่ 11 รู้จัก Backup Driver
หน้าที่ 12 รวมปัญหาและการแก้ไขเปิดเครื่องไม่ติด_1
หน้าที่ 13 รวมปัญหาและการแก้ไขเปิดเครื่องไม่ติด_2
หน้าที่ 14 ความหมายของรหัส Blue Screen Code และวิธีแก้
หน้าที่ 15 System Restore
หน้าที่ 16 สาเหตุและวิธีแก้อาการเครื่องแฮงค์_1
หน้าที่ 17 สาเหตุและวิธีแก้อาการเครื่องแฮงค์_2
หน้าที่ 18 แก้ปัญหาไวรัสเมื่อคุณคิดว่าเครื่องติดไวรัสเข้าให้แล้ว
หน้าที่ 19 รวมปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกิดจาก Display Card
หน้าที่ 20 รวมปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกิดจาก Sound Card
หน้าที่ 21 รวมปัญหาและวิธีแก้ไขที่เกิดจาก Mouse & Keyboard
หน้าที่ 22 รวมวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากฮาร์ดิสก์
หน้าที่ 23 สุดยอดโปรแกรมซ่อม Bad Sector ในฮาร์ดดิสก์

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา