อ่านภาษาอังกฤษอย่างไร ให้อ่านออก | วิชาการ.คอม


อ่านภาษาอังกฤษอย่างไร ให้อ่านออก

วิธีการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างง่าย อ่าน อังกฤษ read reading English ออกเสียง ภาษา อังกฤษ เรียน รู้ภาษา แบบฝึกหัดอ่าน ความรู้ แลกเปลี่ยน หัดอ่าน พูด

ผู้เขียน dreamdee ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การเทียบเสียงภาษาอังกฤษอย่างง่าย โดย อ.ปัณยตา หมื่นศรี โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ

A a  =  สระ  แอะ , อา ____ N n  =  เอ็น  นอ _________ ng  =  งอ

B b  =  บี  บอ ________ O o  =  สระ  เอาะ , โอ _____ er   =  สระ  เออร์

C c  =  ซี  คอ ________ P p  =   พี  พอ __________ sion  =  ชั่น

D d  =  ดี  ดอ ________ Q q  =  คิว  ควอ _________ tion  =  ชั่น

E e  =  สระ  เอะ , อี ____ R r   =  อาร์  รอ

F f   =  เอฟ  ฟอ ______ S s   =  เอส  สอ

G g  =  จี  กอ ________ T  t   =  ที   ทอ

H h  =  เอ็ช  ฮอ ______ U  u  =  สระ  อะ ,  อุ

I  i   =  สระ  อิ , ไอ ____ V  v  =  ฟวี   ฟวอ

J  j   =  เจ    จอ ______ W  w =  ดับบลิวย์  วอ

K k  =  เค   คอ _______ X  x  =  มักเป็นตัวสะกด   -กซ์

L  l   =  แอล  ลอ ______ Y  y  =   วาย  ยอ   (สระแฝง  -าย ,  -ิ)

M m  =  เอ็ม  มอ ______ Z  z  =   แส่ด  ซอ

 

วิธีการผสมเสียงภาษาอังกฤษ  เช่น

fat   =  ฟอ + แอะ + ทอ  =  แฟ่ท   แปลว่า  อ้วน

until =  อะ + นอ (อัน)  ทอ + อิ + ลอ (ทิล) = อันทิล  แปลว่า จนกระทั่ง

summer = ซอ + อะ + มอ (ซัม)  มอ + เออร์  =  ซัมเมอร์  แปลว่า  ฤดูร้อน

mission  =  มอ + อิ + สอ (มิส)  sion (ชั่น)  =  มิสชั่น  แปลว่า  พันธกิจ , งานที่ได้รับมอบหมาย

คราวนี้ลองฝึกอ่านออกเสียงจากคำต่อไปนี้ นะคะ

1. hat ///////6. run /////////11. television

2. pin ///////7. blag /////////12. refrigerator

3. men ///////8. bossy ///////13. sodbuster

4. max ///////9. cricket ///////14. compression

5. pot ///////10. plumy ///////15. revelation

 

จากตัวอย่าง น้องๆ หรือผู้สนใจ ลองฝึกอ่าน และฝึกท่องเป็นประจำนะคะ  ส่วนคำแปลนั้นถ้าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร ก็ขอให้เปิดครูดิก(ชันนารี) ก็จะรู้ความหมายเองค่ะ

* หากมีข้อผิดพลาด หรือติเืตือน ยินดีรับทุกความคิดเห็นค่ะ

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา