อ่านภาษาอังกฤษอย่างไร ให้อ่านออก | วิชาการ.คอม


อ่านภาษาอังกฤษอย่างไร ให้อ่านออก

สารบัญ

การเทียบเสียงภาษาอังกฤษอย่างง่าย โดย อ.ปัณยตา หมื่นศรี โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ

A a  =  สระ  แอะ , อา ____ N n  =  เอ็น  นอ _________ ng  =  งอ

B b  =  บี  บอ ________ O o  =  สระ  เอาะ , โอ _____ er   =  สระ  เออร์

C c  =  ซี  คอ ________ P p  =   พี  พอ __________ sion  =  ชั่น

D d  =  ดี  ดอ ________ Q q  =  คิว  ควอ _________ tion  =  ชั่น

E e  =  สระ  เอะ , อี ____ R r   =  อาร์  รอ

F f   =  เอฟ  ฟอ ______ S s   =  เอส  สอ

G g  =  จี  กอ ________ T  t   =  ที   ทอ

H h  =  เอ็ช  ฮอ ______ U  u  =  สระ  อะ ,  อุ

I  i   =  สระ  อิ , ไอ ____ V  v  =  ฟวี   ฟวอ

J  j   =  เจ    จอ ______ W  w =  ดับบลิวย์  วอ

K k  =  เค   คอ _______ X  x  =  มักเป็นตัวสะกด   -กซ์

L  l   =  แอล  ลอ ______ Y  y  =   วาย  ยอ   (สระแฝง  -าย ,  -ิ)

M m  =  เอ็ม  มอ ______ Z  z  =   แส่ด  ซอ

 

วิธีการผสมเสียงภาษาอังกฤษ  เช่น

fat   =  ฟอ + แอะ + ทอ  =  แฟ่ท   แปลว่า  อ้วน

until =  อะ + นอ (อัน)  ทอ + อิ + ลอ (ทิล) = อันทิล  แปลว่า จนกระทั่ง

summer = ซอ + อะ + มอ (ซัม)  มอ + เออร์  =  ซัมเมอร์  แปลว่า  ฤดูร้อน

mission  =  มอ + อิ + สอ (มิส)  sion (ชั่น)  =  มิสชั่น  แปลว่า  พันธกิจ , งานที่ได้รับมอบหมาย

คราวนี้ลองฝึกอ่านออกเสียงจากคำต่อไปนี้ นะคะ

1. hat ///////6. run /////////11. television

2. pin ///////7. blag /////////12. refrigerator

3. men ///////8. bossy ///////13. sodbuster

4. max ///////9. cricket ///////14. compression

5. pot ///////10. plumy ///////15. revelation

 

จากตัวอย่าง น้องๆ หรือผู้สนใจ ลองฝึกอ่าน และฝึกท่องเป็นประจำนะคะ  ส่วนคำแปลนั้นถ้าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร ก็ขอให้เปิดครูดิก(ชันนารี) ก็จะรู้ความหมายเองค่ะ

* หากมีข้อผิดพลาด หรือติเืตือน ยินดีรับทุกความคิดเห็นค่ะ

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา