ประเพณีแห่นาคโหด | วิชาการ.คอม


ประเพณีแห่นาคโหด

สารบัญ

แห่นาคโหด

ชาวบ้านโนนเสลาโนนทัน จ.ชัยภูมิ จัดงานประเพณีอุปสมบทหมู่-แห่นาคโหด โดยมีนาคเข้าอุปสมบท 29 นาค การจัดงานประเพณีอุปสมบทหมู่-แห่นาคโหด ปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 ณ วัดตาแขก บ้านโนนเสลา โนนทัน ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีนาคเข้าอุปสมบททั้งสิ้น 29 นาค โดยมีนายนิมิต จันทน์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน นายนิมิต กล่าวว่า ประเพณีแห่นาคหาดูได้ยาก โดยเป็นความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ว่า เมื่อมีลูกชายถึงวัยที่ต้องบวชเรียน จะต้องผ่านกระบวนการแห่นาคแบบพิสดาร เพื่อทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจ ทั้งนี้ประเพณีดังกล่าว จะจัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งตนเองคิดว่าควรส่งเสริมให้ติดตลาดการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา