ติดยาดมอันตรายภัยร้ายเข้ามาเยือน | วิชาการ.คอม


ติดยาดมอันตรายภัยร้ายเข้ามาเยือน

ยาดมหรือยาหม่องที่เราดมนั้น มีส่วนประกอบหลักของสารในกลุ่มเมลทอล ซึ่งจะกระตุ้นเส้นประสาทส่วนรับความรู้สึกโดยตรงทำให้รู้สึกว่าจมูกโล่งขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วจมูกไม่ได้โล่งขึ้น และอากาศก็ไม่ได้ผ่านจมูกมากขึ้นแต่อย่างใด

ผู้เขียน vaseline ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา