สรีรวิทยา | วิชาการ.คอม


สรีรวิทยา

ระบบต่างๆในร่างกาย ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน วิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาที่น่าสนใจ เป็นวิชาที่บอกถึงหน้าที่ของระบบต่างๆในร่างกาย วิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาพื้นฐานของนิสิตแพทย์ นิสิตที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทุกคนที่สนใจ

ผู้เขียน ปวินทร์ พงศ์กอปรสกล (บุตรพระเจ้า) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

สรีรวิทยา

สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ นักวิชาการทุกท่าน ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ ปวินทร์ พงศ์กอปรสกล ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ผมมีความสนใจด้านวิชาสรีรวิทยาเป็นพิเศษครับ แต่เวลาที่ผมลองไปถามน้องๆที่โรงเรียนเก่าของผม กลับไม่มีใครรู้จักวิชานี้เลย ส่วนใหญ่จะนึกว่าเป็นแค่วิชาสุขศึกษาทั่วไป เพราะเหตุนี้ ทำให้ผมคิดว่า ควรจะมาเขียนบทความนี้ครับ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชานี้ก่อนนะครับ พูดง่ายๆก็คือ วันนี้เอาบทนำไปก่อน แล้ววันต่อๆไป ผมจะมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ                                                                        บทนำวิชาสรีรวิทยา(physiology)เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ คณะทุกคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาสรีรวิทยานี้เป็นวิชาที่ต่อเนื่องมาจากวิชากายวิภาคศาสตร์(Anatomy) โดยวิชาสรีรวิทยาเน้นด้านความเข้าใจ มีท่องบ้างเล็กน้อย แต่กายวิภาคศาสตร์เน้นท่องเป็นส่วนใหญ่ สรีรวิทยาอาจจะแยกย่อยได้อีก 2 วิชาเป็นอย่างต่ำ คือ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย และ พยาธิสรีรวิทยา โดยวิชาสรีรวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของระบบต่างๆในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบต่อมไร้ท่อ และ ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น โดยจะอธิบายการทำงานของระบบต่างๆเหล่านี้ ในภาวะที่ร่างกายมีความสมดุล(homeostasis)เท่านั้น การอธิบายจะใช้หลักทางฟิสิกส์ เคมี ชีวเคมี เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้นส่วนวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย เป็นการศึกษาระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย ในภาวะที่มีการออกกำลังกาย การศึกษาเกี่ยวกับการคุมควบการเคลื่อนไหว การสร้างพลังงาน แหล่งพลังงาน ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ในภาวะของการออกกำลังกาย เช่น ปกติ หัวใจจะมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย 5-6 ลิตรต่อนาที แต่ในขณะออกกำลังกาย หัวใจจะสูบฉีดเลือดได้ถึง 20 ลิตรต่อนาที เป็นต้น ซึ่งก็เป็นอีก 1 วิชาที่น่าสนใจและวิชาสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ คือ พยาธิสรีรวิทยา วิชานี้จะศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของร่างกายในภาวะที่ขาดสมดุลภาพ หรือพูดง่ายๆก็คือ ศึกษาการทำงานของร่างกายในภาวะที่ไม่สมดุล เช่น การศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และโรคต่างๆ ที่ทำลายระบบการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโรคในระบบทางเดินอาหาร โรคไต ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับระบบประสาท เป็นต้น ผมหวังว่าน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจที่จะศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะได้อ่านบทความของผมนะครับ ความจริงแล้ว ยังมีอีกวิชาที่น่าสนใจนะครับ คือ ชีวเคมี แต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับ แล้วว่างๆ ผมจะมาเพิ่มเนื้อหาของแต่ละวิชาให้นะครับ หวังว่าน้องๆ ที่ได้อ่าน จะมีความสนใจ แล้วลองศึกษาโดยการหาหนังสือมาอ่านด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับที่จะเรียนแพทย์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน และ นักศึกษาทั่วไปนะครับสนใจแลกเปลี่ยนความรู้ ติชมบทความ และพูดคุย สนทนาด้านวิชาการกับผม ได้ที่ E-mail pawin_1@hotmail.com นะครับยินดีที่ได้รู้จัก เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ครู อาจารย์ และนักวิชาการทุกท่านนะครับ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา