วิชาการดอทคอม ptt logo

การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาทักษะภาษา

นำคำคล้องจองประกอบภาพมาทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ การลำดับเรื่องราวจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้มองเห็นภาพชัดเจน เด็กได้เห็นได้คิดจินตนาการ และนำไปสู่การสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง
ผู้เขียน: สุรินทร์รัตน์ นาคมี ชมแล้ว: 34,969 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 12 June 2009, 10:17 am ปรับปรุงล่าสุด: Sat 13 June 2009, 9:03 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - ตัวอย่างการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ตัวอย่างการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                   สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง  15  เรื่อง  จะมีหลักการทำงานเหมือนกัน  คือ  ให้ผู้ใช้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  แล้วนำแผ่น CD คำคล้องจองประกอบภาพ  ใส่ลงใน  CD-ROM  Drive  หลังจากนั้น  โปรแกรมจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทันที  ผู้ใช้จะพบกับบทเรียน ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  ดังนี้

1.    หน้าแรก

           

                หน้านี้จะแสดงชื่อเรื่อง  ผู้เขียนคำคล้องจอง  และชื่อผู้วาดภาพ  มีเสียงเพลงประกอบ ซึ่งผู้จัดทำได้แต่งคำร้องของเพลงขึ้นมาใหม่  และนำไปให้นักดนตรีใส่ทำนอง  และบันทึกเสียงที่ห้องอัด  ทำให้เสียงเพลงชัดเจนและน่าฟัง  เร้าความสนใจของเด็กเป็นอย่างดี
                ให้ผู้ใช้ทำการคลิกปุ่ม “เข้าสู่บทเรียน”  เพื่อเข้าสู่เมนูหลักต่อไป


2.    หน้าคำแนะนำในการใช้บทเรียน

     
    
3.    ส่วนของเนื้อเรื่องคำคล้องจอง

                ในส่วนของเนื้อเรื่องคำคล้องจองนั้น  จะนำเสนอด้วยภาพก่อน  แล้วตามด้วยคำคล้องจอง  ซึ่งในแต่ละหน้าจะมีเสียงอ่านคำคล้องจองประกอบ  ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกที่รูปวิทยุเพื่อฟังเสียงซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ    ถ้าต้องการกลับเมนูหลักให้คลิกที่รูปบ้าน
      


                หลังจากมีภาพแล้ว  หน้าต่อมาก็จะเป็นคำอ่านของคำคล้องจอง  มีเสียงอ่านประกอบเช่นเดิม  ผู้ใช้สามารถคลิกภาพวิทยุเพื่อฟังเสียงซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ

                   
          
          
          
          
          
          
         


4.    ส่วนคำถามท้ายบทเรียน


                เมื่อจบแล้วจะมีคำถามท้ายบทเรียน  ซึ่งมีเสียงอ่านคำถามให้นักเรียนฟัง  ผู้ใช้สามารถคลิกฟังเสียงซ้ำได้กี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ

        


5.    ส่วนฝึกร้องทำนองเพลง

                  หน้านี้เป็นเสียงเพลงให้นักเรียนฝึกร้องตาม  ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกฟังเสียงเพลงซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ

          


6.    ส่วนออกจากบทเรียน

                เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มออกจากบทเรียน  จะเข้าสู่หน้านี้เพื่อเลือกว่าจะเล่นต่อ  หรือจะออกจากบทเรียน

               


                    เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มออก  จะปรากฏหน้าแสดงชื่อผู้จัดทำ  ก่อนจะออกจากบทเรียนอย่างสมบูรณ์ 
  
             
 
      

*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


คนบ้านแก่ง
(คนบ้านแก่ง)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 2,728 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน