การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาทักษะภาษา | วิชาการ.คอม


การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาทักษะภาษา

นำคำคล้องจองประกอบภาพมาทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ การลำดับเรื่องราวจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้มองเห็นภาพชัดเจน เด็กได้เห็นได้คิดจินตนาการ และนำไปสู่การสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง

ผู้เขียน สุรินทร์รัตน์ นาคมี ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา