วิชาการดอทคอม ptt logo

การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาทักษะภาษา

นำคำคล้องจองประกอบภาพมาทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ การลำดับเรื่องราวจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้มองเห็นภาพชัดเจน เด็กได้เห็นได้คิดจินตนาการ และนำไปสู่การสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง
ผู้เขียน: สุรินทร์รัตน์ นาคมี ชมแล้ว: 35,099 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 12 June 2009, 10:17 am ปรับปรุงล่าสุด: Sat 13 June 2009, 9:03 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 3 - ดาวน์โหลดตัวอย่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


        ผู้จัดทำต้องการเผยแพร่สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จัดทำขึ้นให้แก่ผู้สนใจ  โดยไฟล์ที่นำมาให้ดาวน์โหลดเป็น Image File หลังจากทำการดาวน์โหลดแล้วให้นำไปไรท์ลงซีดีโดยใช้โปรแกรมไรท์ซีดี  เช่น  Nero  เป็นต้น  

        เรื่อง หนีภัยไข้หวัดนก   http://www.4shared.com/file/111302529/c8ff1d91/Bird.html
        เรื่อง แมลง   http://www.4shared.com/file/111324447/2774f19b/Insect.html
         เรื่อง พลังงาน   http://www.4shared.com/file/111327436/d87f824/Energy.html
       เมื่อคลิกดาวน์โหลดแล้วปรากฏดังนี้

       

              

                              
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


คนบ้านแก่ง
(คนบ้านแก่ง)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 2,737 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน